„Der Alltag von Lukas” – opis dnia

„Der Alltag von Lukas” – opis dnia

To, czego mi brakuje w Internecie, to dobre ćwiczenia na poziomie A1. Kiedy uczę osoby na tym poziomie, to szukam prostych ćwiczeń. Kiedy szukałam czegoś odpowiedniego np. do odmiany czasowników albo do spójników „und”/”oder”/”aber”, to okazywało się znowu, że słownictwo jest za trudne, a kiedy chcę z moimi uczniami ćwiczyć gramatykę, to staram się nie zasypywać ich dodatkowo nowym słownictwem, a przynajmniej nie na każdej lekcji. Nie chcę, żeby co drugie słowo było wtedy dla nich nowe. Znalezienie odpowiednich ćwiczeń, nawet w tak dużym źródle jak Internet, graniczy z cudem. Dlatego napisałam mnóstwo własnych ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych (nie tylko z niemieckiego ogólnego, ale i biznesowego). Może kiedyś pomyślę o wydaniu podręcznika? Ćwiczeń, które napisałam, na pewno wystarczyłoby na cały podręcznik.

Oto tekst pt. „Der Alltag von Lukas”. Pod spodem znajdują się pytania do niego (czytanie ze zrozumieniem). Pytań jest aż 26, ale oczywiście można nie zadawać wszystkich. Tekst można doskonale wykorzystać właśnie przy opisie dnia. W późniejszym etapie nauki pracowałam z nim w ten sposób, że moi uczniowie przekształcali go w Perfekt.


Der Alltag von Lukas“ – Leseverstehen
Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Ich gehe zuerst schnell ins Bad und wasche mich. Dann ziehe ich mich an und esse Frühstück. Nachher putze ich mir die Zähne, nehme das Essen mit und gehe in die Schule los. Der Bus fährt um 7:45 ab. Unterwegs höre ich Musik. Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr und dauert bis 14:00 Uhr. Nach der Schule kaufe ich noch etwas zum Essen. Um 15:00 Uhr bin ich zu Hause. Ich esse gleich danach zu Mittag und dann lerne ich. Ich lerne lange. Inzwischen höre ich Musik. Ich mache auch meine Hausaufgaben. Meine Eltern kommen um 17:00 Uhr nach Hause zurück. Sie arbeiten viel und haben wenig Zeit. Meine Mutter arbeitet im Büro und mein Vater ist Lehrer. 
Später führe ich meinen Hund aus. Um 18:00 Uhr komme ich nach Hause zurück und sehe fern oder ich spiele Karten mit meiner Schwester. Ich höre dann Musik oder lese ein Buch. Ich lese sehr gerne, denn das ist mein Hobby. Dann bereite ich mit meiner Mutter das Abendessen zu. Wir essen zusammen und nachher waschen wir ab. Abends bin ich sehr müde. Ich wasche mich und gleich danach gehe ich schlafen. 
Samstags treffe ich meine Freunde. Ich habe 3 Freunde. Wir essen zusammen im Restaurant. Das Restaurant ist sehr schön. Das Essen dort ist lecker. Dann machen wir einen Stadtbummel und kaufen ein. Unterwegs essen wir Eis. Nachher spielen wir Karten. Manchmal besuchen wir eine Diskothek. Wir tanzen dann bis 22:00 Uhr und erst um 23:00 Uhr bin ich zu Hause. Ich gehe spät schlafen und sonntags schlafe ich deswegen lange. 

Samstags schlafe ich eigentlich immer lange, denn ich habe dann viel Zeit. Nachmittags räume ich mein Zimmer auf. Das Zimmer sieht dann schön aus. Nachher führe ich meinen Hund aus. Samstags bereitet meine Schwester das Mittagessen zu. Sie kocht gerne, aber hat selten Zeit. 
Sonntags rufe ich oft meine Freundin an. Sie heißt Anna. Ich lade sie ein. Wir führen zusammen meinen Hund aus. Manchmal lernen wir zusammen. Oft gehen wir spazieren. Manchmal regnet es und wir bleiben zu Hause. Wir sehen dann fern oder spielen am Computer. Wir tanzen gerne und hören Musik. Manchmal bereiten wir zusammen das Essen zu. Wir essen gerne Kuchen oder Pizza. Es ist super. 
Sonntags besuche ich oft meine Großeltern. Sie wohnen in der Nähe. Zusammen essen wir etwas. Meine Oma kocht sehr gut. Mit meinem Opa spiele ich Schach. 
Nachmittags kaufe ich oft mit meinen Eltern ein. Meine Schwester kommt nicht mit, denn sie bleibt lieber zu Hause. Sie lernt viel. Mein Bruder trifft nachmittags seine Freunde. Sie spielen zusammen Fußball. In der Freizeit spielt er auch gerne am Computer.
Fragen zum Leseverstehen:
    

1.    Um wie viel Uhr steht  Lukas auf?
2.    Was macht er morgens?
3.    Um wie viel Uhr fährt der Bus ab?
4.    Wie lange dauert der Unterricht?
5.    Was macht Lukas nachmittags?
6.    Wann kommen die Eltern nach Hause zurück?
7.    Wo arbeiten seine Eltern?
8.    Haben die Eltern viel Zeit?
9.    Um wie viel Uhr kommt Lukas nach Hause von der Schule zurück?
10. Was ist sein Hobby?
11. Wer bereitet das Abendessen zu?
12. Wann trifft Lukas seine Freunde?
13. Wie viele Freunde hat er?
14. Wie verbringt er die Zeit mit seinen Freunden?
15. Wann essen sie Eis?
16. Was spielen sie zusammen?
17. Besuchen Lukas und seine Freunde immer eine Diskothek?
18. Wie verbringt Lukas die Zeit mit seiner Freundin?
19. Wo essen Lukas und seine Freunde gerne?
20. Wieso schläft Lukas samstags lange?
21. Was macht er samstags?
22. Wann räumt er das Zimmer auf?
23. Wer bereitet das Mittagessen samstags zu?
24. Wie verbringt Lukas Zeit mit seinen Großeltern?
25. Was macht seine Schwester gerne?
26. Was macht sein Bruder gerne?

Pomyłki i błędy – kilka czasowników

Pomyłki i błędy – kilka czasowników

Dzisiaj chciałabym omówić kilka ciekawych czasowników, które często są przez uczących się nieużywane. Chodzi o czasowniki związane z myleniem się.

1) sich irren – oznacza „mylić się”, także w znaczeniu „rozczarować się”:

Du irrst dich gewaltig. – Bardzo się mylisz. 

In diesem Punkt haben wir uns geirrt. – W tym punkcie/aspekcie pomyliliśmy się. 

Ich habe mich in dir geirrt. – Pomyliłem się co do ciebie. 

W tym znaczeniu możemy stosować czasownik również bez „sich”:

Wenn ich nicht irre, wohnen sie hier.  – Jeśli się nie mylę, to oni tutaj mieszkają.

Używamy tego czasownika, kiedy pomylimy ze sobą dwie rzeczy (zwei Sachen miteinander verwechseln):

Ich habe mich im Datum geirrt. – Pomyliłam się w dacie.

Wir haben uns in der Hausnummer geirrt. – Pomyliliśmy się w numerze domu.

2) sich verlaufen – zgubić się (ale w trakcie chodzenia, a nie jazdy)

Die Touristen haben sich verlaufen. – Turyści się zgubili.

Ich habe mich verlaufen, weil ich die Stadt nicht gekannt habe.  – Zgubiłam się, bo nie znałam tego miasta.

3) sich verfahren – zgubić się w trakcie jazdy

Mein Freund hat sich in der Stadt verfahren. – Mój chłopak zgubił się w mieście (jadąc).

4) sich verschreiben – pomylić się, zrobić błąd przy pisaniu

Auf der zweiten Seite habe ich mich verschrieben. – Na drugiej stronie zrobiłem błąd w pisaniu / pomyliłem się w pisaniu.

Der Student hat sich verschrieben. – Student pomylił się w pisaniu.

5) sich verrechnen – popełnić błąd w liczeniu

Der Schüler hat sich bei dieser Aufgabe verrechnet. – Uczeń popelnił w tym zadaniu błąd w liczeniu.

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. – Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

W poprzednim zdaniu „sich verrechnen” możemy zastąpić „sich irren”, bo „sich irren” oznacza również pomylenie się w rachunkach, czyli:

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. – Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

Ich habe mich um einen Tag geirrt. – Pomyliłam się o dzień.

6) sich verlesen – popełnić błąd w czytaniu

Du hast dich bestimmt verlesen. – Na pewno pomyliłeś się przy czytaniu.

In der englischen Geschichte habe ich mich mehrmals verlesen. – W tej angielskiej historii kilka razy popełniłam błąd w czytaniu.

7) sich vertippen – pomylić się przy maszynopisaniu

Die Sekretärin vertippt sich dauernd. – Sekretarka ciągle myli się przy maszynopisaniu.

Istnieją również zwroty:

a) einen Fehler machen – czyli po prostu „zrobić błąd”. Możemy więc powiedzieć:

Ich habe beim Lesen / beim Schreiben einen Fehler gemacht. – Zrobiłam błąd w czytaniu / w pisaniu.

Die Schüler haben im Diktat viele Fehler gemacht. – Uczniowie zrobili w dyktandzie wiele błędów.

b) einen Fehler begehen – oznacza również „popełnić błąd”, ale tu nie chodzi o błąd w czytaniu czy pisaniu, ale o błąd życiowy, np.:

In meinem Leben habe ich viele Fehler begangen. – W moim życiu popełniłem wiele błędów.

Er hat mit dieser Scheidung einen großen Fehler begangen. – Tym rozwodem on popełnił duży błąd.

„Bedauern” i „bereuen”

„Bedauern” i „bereuen”


„Bedauern” i „bereuen” to często mylone czasowniki. Oba znaczą „żałować”, ale niestety nie można ich stosować zamiennie. 

Czasownik „bedauern” odnosi się do tego, czego żałujemy w danej chwili, kiedy uważamy, że szkoda, że coś się stało (albo nie). Stosujemy go w znaczeniu „przykro mi” – „es tut mir leid”. Nie używamy tego czasownika, kiedy chcemy powiedzieć, że żałujemy, że zrobiliśmy coś złego. Synonimy do „bedauern” to np. „leidtun”, „schade finden”
Ich bedauere, dass ich dich nicht begleiten kann. (Ich finde es schade, dass… oder Es tut mir leid, dass…) – Żałuję, że nie mogę ci towarzyszyć.

Meine Eltern bedauern, dass ihr Haus nicht größer ist. (Sie finden es schade, dass…) – Moi rodzice żałują, że ich dom nie jest większy.
Kiedy ktoś żałuje złego uczynku albo czegoś, co się już stało, to użyje słowa „bereuen”. Działania mają tu skutek.
Der Verbrecher bereut, dass er viel Geld gestohlen hat. – Przestępca żałuje, że ukradł dużo pieniędzy.

Bereust du, dass du dich hast scheiden lassen? – Czy żałujesz, że się rozwiodłeś?
„Bedauern” i „bereuen”

Eine Prüfung ablegen oder eine Prüfung bestehen?

Dzisiaj na tapetę idzie kolejny często popełniany błąd. Chodzi o to, że zdajemy egzamin. No właśnie – po polsku można powiedzieć „Dzisiaj zdaję egzamin”. Oznacza to, że „Dzisiaj podchodzę do egzaminu”. Uczący się bardzo, bardzo często używają tu po niemiecku czasownika „bestehen”, co jest błędem, bo „bestehen” oznacza, że egzamin został już zdany. Jest to tłumaczenie z polskiego, błędne oczywiście. „Eine Prüfung ablegen” oznacza „podejść do egzaminu”. „Oblać egzamin” to „bei einer Prüfung durchfallen”.

Jak zwykle więc kilka zdań na ten temat:

Heute lege ich eine Prüfung in Deutsch ab. – Dzisiaj podchodzę do egzaminu z niemieckiego. 

Wann legst du die Prüfung in der Fahrschule ab? – Kiedy masz egzamin w szkole jazdy?

Ich habe die Prüfung bestanden. – Zdałem egzamin. 

Der Lerner hat zwar die Prüfung bestanden, aber er ist mit der Note nicht zufrieden. – Uczący się wprawdzie zdał egzamin, ale nie jest zadowolony z oceny.

Musimy więc rozróżniać czasowniki „ablegen” i „bestehen” w znaczeniu odnoszącym się do egzaminu, bo bardzo łatwo tu o błąd będący kalką tłumaczeniową z polskiego. 

Ich bin leider bei der Prüfung durchgefallen. – Niestety oblałem egzamin. 

Es tut mir leid, dass du bei der Englischprüfung wieder durchgefallen bist. – Przykro mi, że znowu oblałeś egzamin z angielskiego.

Dodam jeszcze zwrot „jemanden zu einer Prüfung zulassen”, czyli „dopuścić kogoś do egzaminu”.

Der Student wurde zur Prüfung nicht zugelassen. – Student nie został dopuszczony do egzaminu.

Wer ist ein Lehrer?

Wer ist ein Lehrer?

Dzisiaj chciałabym omówić znaczenie słowa „der Lehrer / die Lehrerin” oraz słów, które są używane zamiennie. Znaczenie jest niby oczywiste, ale nie do końca.

Kiedy studiowałam w Niemczech, rozmawiałam raz z jedną znajomą Niemką o różnicach pomiędzy studiami w Polsce i w Niemczech. Byłam wtedy po III roku studiów. W pewnym momencie powiedziałam zdanie w stylu: „Die meisten Lehrer an der Uni mag ich sehr”. Wtedy moja rozmówczyni zapytała: „Was meinst du eigentlich mit Lehrer?” Nie zrozumiała mnie, gdyż w Niemczech słowo „der Lehrer / die Lehrerin” oznacza nauczycieli w podstawówce, gimnazjum czy szkole realnej. W Polsce na nauczycieli akademickich mówi się po prostu „nauczyciel”, ale u nas to słowo oznacza nauczyciela każdego stopnia, podczas gdy w Niemczech absolutnie nie. Wykładowca akademicki to „der Dozent / die Dozentin”. Oczywiście poza tym używa się stopni naukowych, podobnie jak w Polsce, chociaż moim zdaniem w Polsce bardziej przywiązuje się do nich wagę w codziennych relacjach studentów z wykładowcami. W słowniku jest rzeczywiście napisane, że nauczyciela akademickiego określa się również jako „Lehrer”, ale na co dzień nikt tak nie mówi.

A czy wychowawca przedszkolny to nauczyciel? Osoby takie studiowały pedagogikę, czyli „Erziehungswissenschaft”. Dlatego one same (podobnie jak w Polsce – najczęściej kobiety) mówią o sobie „Ich arbeite als Erzieherin”, czyli jako wychowawczyni.

Podsumujmy:

1. „Der Lehrer / die Lehrerin” oznacza nauczyciela pracującego w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole realnej itp.

Er ist ein erfahrener Lehrer. – On jest doświadczonym nauczycielem.
Sie arbeitet als Lehrerin in einer Fahrschule. – Ona pracuje jako nauczycielka w szkole nauki jazdy.

2. „Der Dozent / die Dozentin” to wykładowca na uniwersytecie, szkole wyższej, uniwersytecie ludowym.

Frau Kessel war die beste Dozentin an meiner Uni. – Pani Kessel była najlepszym wykładowcą na moim uniwersytecie.

3. „Der Erzieher / Erzieherin” to wychowawca przedszkolny, a także wychowawca w sensie ogólnym, np. w instytucjach dla młodzieży.

Sie ist zweifelsohne die geborene Erzieherin. – Ona jest bez wątpienia urodzoną wychowawczynią. 

„Bedauern” i „bereuen”

„Der Einwohner” i „der Bewohner”

Dziś przyszła kolej na często mylone słowa „Einwohner” i „Bewohner”. Co one tak właściwie oznaczają?

„Der Einwohner, die Einwohner” to mieszkaniec jednostki administracyjnej, np. kraju lub miasta.

Die Einwohner der Stadt X demonstrierten vor dem Sitz der Firma. – Mieszkańcy miasta X demonstrowali przed siedzibą firmy.

Wie viele Einwohner hat Nordrhein-Westfalen? – Ilu mieszkańców ma Nadrenia Północna – Westfalia?

Słowo „der Bewohner, die Bewohner” odnosi się do kogoś, kto coś zamieszkuje, np. dom, wyspę, rezerwat.

Die Bewohner des Hauses sind in Gefahr. – Mieszkańcy domu są w niebezpieczeństwie.

Wo sind die Bewohner der Insel? – Gdzie są mieszkańcy wyspy?

Kiedyś oba słowa często były używane zamiennie, ale dzisiaj ich zamienienie jest uznawane za błąd.

Cechy charakteru – Die Charaktereigenschaften

Cechy charakteru – Die Charaktereigenschaften

Na dzisiaj zebrałam cechy charakteru po niemiecku wraz z tłumaczeniami. Niektóre z tych cech odnoszą się do wyglądu. Pod spodem znajduje się również kilka propozycji ćwiczeń.

die Eigenschaft, die Eigenschaften – cecha, cechy:

aktiv – aktywny
anpassungsfähig – zdolny do przystosowania się, elastyczny
arrogant – arogancki
attraktiv – atrakcyjny
aufgeschlossen – otwarty
belesen – oczytany
bescheiden – skromny
blöd – głupi
chaotisch – chaotyczny
depressiv – depresyjny
dick – gruby
diskret – dyskretny
dumm – głupi 
ehrgeizig – ambitny 
ehrlich – uczciwy, szczery
eifersüchtig – zazdrosny
eingebildet – zarozumiały 
egoistisch – samolubny 
elegant – elegancki 
energisch – energiczny 
ernst – poważny 
falsch – fałszywy
faul – leniwy
feige – tchórzliwy
fleißig – pilny
flexibel – elastyczny
geduldig – cierpliwy 
gefühlvoll – uczuciowy
geizig – skąpy
gesellig – towarzyski
großzügig – hojny, szczodry, wspaniałomyślny
hässlich – brzydki
hilfsbereit – pomocny
höflich – uprzejmy
humorlos – pozbawiony humoru
humorvoll – dowcipny, żartobliwy, wesoły
interessant – ciekawy, interesujący
intolerant – nietolerancyjny
klug – mądry 
kompetent – kompetentny  
kontaktfreudig – towarzyski
laut – głośny
lebhaft – ruchliwy, żywotny
lustig – wesoły
mitteilsam – rozmowny
mutig – odważny
nervös – nerwowy
nett – miły
neugierig – ciekawy
oberflächlich – powierzchowny
offen – otwarty
optimistisch – optymistyczny
ordentlich – porządny
passiv – pasywny
pedantisch – pedantyczny
romantisch – romantyczny
ruhig – spokojny
schick – szykowny
schlank – szczupły
schlau – sprytny 
schön – ładny, piękny
schüchtern – nieśmiały
schwach – słaby
selbstbewusst – pewny siebie
sensibel – wrażliwy
sparsam – oszczędny
sportlich – wysportowany
stark – silny
sympathisch – sympatyczny 
teamfähig – umiejący pracować w zespole
tolerant – tolerancyjny
traurig – smutny
treu – wierny
vernünftig – rozsądny
verrückt – szalony, zwariowany
verschlossen – zamknięty w sobie
verschwenderisch – rozrzutny
wortkarg – małomówny
zuverlässig – niezawodny 

Propozycje ćwiczeń:

1. Jakie słowa brzmią podobnie jak po polsku?
aktiv, passiv, tolerant, sympathisch, sportlich, romantisch, pedantisch, oprimistisch, interessant, schick, elegant, diskret, chaotisch, depressiv, attraktiv, arrogant, kompetent
Tych słów będzie się łatwiej nauczyć. 
2. Pytania:
Wie bist du?
Wie bist du nicht?
Wie ist deine Schwester, deine Mutter…?
Wie sind deine Freunde?
Wie muss ein Freund sein? 
Wie sollte ein Lehrer sein? 
3. Znajdź antonimy, czyli słowa o przeciwnym znaczeniu!
np. 
faul – fleißig
aufgeschlossen – verschlossen
schlank –
lustig –
klug –
stark –
aktiv –
mitteilsam –
ordentlich –
ehrlich –
sparsam –
mutig –
selbstbewusst –
laut –
humorvoll –
hilfsbereit –
vernünftig –
schön –
verrückt –
nervös –
lebhaft –
4. Znajdź synonimy, czyli słowa o podobnym znaczeniu!
np. 
höflich – nett
blöd –
elegant –
offen –
pedantisch –
energisch – 
kontaktfreudig – 
„Bedauern” i „bereuen”

„Künstlich” i „künstlerisch”


Zauważyłam, że często mylone są słowa „künstlich” oraz „künstlerisch”.

Przymiotnik „künstlich”oznacza „sztuczny”.
Hier gibt es nur künstliche Blumen zu kaufen. – Tu można kupić tylko sztuczne kwiaty.
Der See ist künstlich. – Jezioro jest sztuczne. 
Słowo „künstlerisch” oznacza „artystyczny”. Synonimy to zależnie od sytuacji np. „kreativ”, „gestaltend”, „gestalterisch”, „schöpferisch”.
Nicht in allen Ländern gibt es eine künstlerische Freiheit. – Nie we wszystkich krajach istnieje artystyczna wolność.

Nicht jeder hat eine künstlerischeVeranlagung. – Nie każdy ma uzdolnienie artystyczne.
„Bedauern” i „bereuen”

„Die Bühne” i „die Szene”

Dzisiaj omawiam dwa często mylone słowa, mianowicie „die Bühne”i „die Szene”.

„Die Bühne” to scena w teatrze, na której występują aktorzy. Może to być również scena koncertowa. Taka scena to nie „die Szene”. 
Die Schauspieler betreten die Bühne. – Aktorzy wchodzą na scenę.
Sie steht jeden Abend als Lulu auf der Bühne. – Ona każdego wieczoru gra Lulu na scenie. 
„Die Bühne” może mieć także znaczenie symboliczne, np. „die Bühne der Weltgeschichte” – scena historii świata.
Napoleon betritt damals die politische Bühne Europas. – Napoleon wkroczył wtedy na polityczną scenę Europy. (Pamiętam jak dziś, że takie zdanie znalazło się w mojej pracy magisterskiej).
„Die Szene“ oznacza scenę aktu sztuki teatralnej. Synonimem, bardzo często używanym, jest „der Auftritt”. „Die Szene” może występować oczywiście również w filmie czy w słuchowisku. 
Die zweite Szene des fünften Aufzugs spielt in der Stadt. – Druga scena piątego aktu rozgrywa się w mieście. 
Słowo „die Szene“ oznacza często również wydarzenie. 
Das war eine traurige Szene. – To była smutna scena. 
Można również robić komuś sceny – „jemandem Szenen / eine Szene machen”
Er macht mir ständig aus Eifersucht Szenen. – On robi mi ciągle z zazdrości sceny.
„Bedauern” i „bereuen”

„Der Wandel” i „die Veränderung”

Dzisiaj chciałabym omówić różnicę pomiędzy słowami „der Wandel” i „die Veränderung”. Oba te słowa tłumaczy się jako „zmiana”, ale nie można używać ich zamiennie. 

„Der Wandel” oznacza najczęściej zmianę na przestrzeni epok, zmianę o szerszym zasięgu. 
Im Wandel der Zeiten ist das Leben der Frauen anders geworden. – Na przestrzeni epok życie kobiet stało się inne. 
Der Wandel kann politisch, sozial, technologisch sein. – Zmiana może być polityczna, społeczna, technologiczna.
Ein Wandel hat sich vollzogen. – Zmiana się dokonała. (Tu będzie chodziło o zmianę w szerszym zakresie, np. właśnie w sensie historycznym czy społecznym).
Jako synonim do „der Wandel“ można podać „der Umbruch“, „die Wende” (chociaż nie są to oczywiście stuprocentowe synonimy. Bardzo mało jest 100% synonimów).
„Die Veränderung” oznacza zmianę w węższym zakresie, raczej w życiu codziennym, chociaż „die Veränderung” można czasami odnieść też do zmiany w sensie historycznym.
Die Veränderung des Textes ist notwendig. – Zmiana tekstu jest konieczna.
Hier ist eine Veränderungeingetreten. – Tu nastąpiła zmiana.
„Die Änderung“ można prawie zawsze używać zamiennie z „die Veränderung”, chociaż jest to zmiana jeszcze w węższym zakresie niż „die Veränderung”.
eine Änderung der Meinung – zmiana zdania
eine Änderung der Situation – zmiana sytuacji
„Bedauern” i „bereuen”

Słówka. Cz. 12. „Der Artist” i „der Künstler”

Kolejne często mylone słowa to „der Artist” i „der Künstler”.

Co tak właściwie oznacza „der Artist/die Artistin”? Tylko i wyłącznie artystę cyrkowego. Synonimy to: Akrobat, Varietékünstler, Zirkusartist, Zirkuskünstler
Słowo „der Artist” odmienia się według odmiany słabej:
N. der Artist
G. des Artisten
D. dem Artisten
A. den Artisten 
„Der Artist“może występować nie tylko w cyrku (der Zirkus), ale również w miejscu zwanym „das Varieté” – jest to forma teatru z często zmieniającym się programem, z cyrkowymi, akrobatycznymi, tanecznymi lub muzycznymi wstawkami. Inna pisownia słowa to „Varietee”. Po polsku często się mówi „teatr rozmaitości”. 
Natomiast „der Künstler/die Künstlerin” to ktoś, kto tworzy dzieła sztuki, czyli np. malarz (der Maler), grafik (der Grafiker) czy rzeźbiarz (der Bildhauer)
Das ist ein Werk eines unbekannten Künstlers
Er ist zum Künstler geboren.
Słówka. Cz. 9

Słówka. Cz. 9

W języku polskim istnieje słowo „adidasy”, którym określamy wszystkie tego rodzaju buty, niezależnie od tego, jaka firma je wyprodukowała. Wzięło się to zapewne stąd, że firma Adidas jako jedna z pierwszych wprowadziła buty tego typu na polski rynek.

W języku niemieckim też istnieją takie zjawiska:

1) Słowo „Tempo” oznaczające chusteczkę higieniczną. Jest oczywiście słowo „Taschentuch”, lecz jest ono bardzo rzadko używane. Na chusteczki higieniczne mówi się właśnie „Tempo”. Jest to nazwa niemieckiej firmy, pierwszej, która wprowadziła na rynek papierowe chusteczki higieniczne (1929).

Logo firmy zna i widział chyba każdy:

2) Słowo „Tesafilm” oznacza taśmę klejącą (prześwitującą). Słowo „Klebeband” nie jest używane prawie nigdy. Nazwa „Tesafilm” wzięła się od firmy „tesa”. Czasami na taśmę klejącą mówi się też „Klebefilm”. W Austrii natomiast używa się słowa „Tixo”.

Logo firmy „tesa” również jest bardzo znane: