Słownictwo związane z ustrojem państwa, a także ogólnie z państwem:

der Staat – państwo
die Staatsform – ustrój państwa
das Abendland – Zachód, kraje zachodnie
der Absolutismus – absolutyzm
die Alleinherrschaft – autokracja
die Demokratie – demokracja
die Diktatur– dyktatura
der Faschismus – faszyzm
der Feudalismus – feudalizm
der Feudalstaat – państwo feudalne
das Fürstentum – księstwo
das Herzogtum – księstwo
der Kapitalismus – kapitalizm
der Kirchenstaat – państwo kościelne
das Königreich – królestwo
die Monarchie – monarchia
das Morgenland – Wschód, kraje wschodnie
der Nationalsozialismus – narodowy socjalizm
das Reich – imperium
  • das Dritte Reich – Trzecia Rzesza
  • das Römische Reich – Cesarstwo Rzymskie
  • das Reich der Mitte – Państwo Środka
die Republik – republika
die Revolution – rewolucja
  • bürgerliche Revolution – rewolucja obywatelska
  • industrielle Revolution – rewolucja przemysłowa
  • kommunistische Revolution – rewolucja komunistyczna
  • sozialistische Revolution – rewolucja socjalistyczna
der Sozialismus – socjalizm
der Totalitarismus – totalitaryzm
die Volksrepublik – republika ludowa
die Zivilisation – cywilizacja