Dziś przyszła kolej na często mylone słowa „Einwohner” i „Bewohner”. Co one tak właściwie oznaczają?

„Der Einwohner, die Einwohner” to mieszkaniec jednostki administracyjnej, np. kraju lub miasta.

Die Einwohner der Stadt X demonstrierten vor dem Sitz der Firma. – Mieszkańcy miasta X demonstrowali przed siedzibą firmy.

Wie viele Einwohner hat Nordrhein-Westfalen? – Ilu mieszkańców ma Nadrenia Północna – Westfalia?

Słowo „der Bewohner, die Bewohner” odnosi się do kogoś, kto coś zamieszkuje, np. dom, wyspę, rezerwat.

Die Bewohner des Hauses sind in Gefahr. – Mieszkańcy domu są w niebezpieczeństwie.

Wo sind die Bewohner der Insel? – Gdzie są mieszkańcy wyspy?

Kiedyś oba słowa często były używane zamiennie, ale dzisiaj ich zamienienie jest uznawane za błąd.