Dzisiaj na tapetę idzie kolejny często popełniany błąd. Chodzi o to, że zdajemy egzamin. No właśnie – po polsku można powiedzieć „Dzisiaj zdaję egzamin”. Oznacza to, że „Dzisiaj podchodzę do egzaminu”. Uczący się bardzo, bardzo często używają tu po niemiecku czasownika „bestehen”, co jest błędem, bo „bestehen” oznacza, że egzamin został już zdany. Jest to tłumaczenie z polskiego, błędne oczywiście. „Eine Prüfung ablegen” oznacza „podejść do egzaminu”. „Oblać egzamin” to „bei einer Prüfung durchfallen”.

Jak zwykle więc kilka zdań na ten temat:

Heute lege ich eine Prüfung in Deutsch ab. – Dzisiaj podchodzę do egzaminu z niemieckiego. 

Wann legst du die Prüfung in der Fahrschule ab? – Kiedy masz egzamin w szkole jazdy?

Ich habe die Prüfung bestanden. – Zdałem egzamin. 

Der Lerner hat zwar die Prüfung bestanden, aber er ist mit der Note nicht zufrieden. – Uczący się wprawdzie zdał egzamin, ale nie jest zadowolony z oceny.

Musimy więc rozróżniać czasowniki „ablegen” i „bestehen” w znaczeniu odnoszącym się do egzaminu, bo bardzo łatwo tu o błąd będący kalką tłumaczeniową z polskiego. 

Ich bin leider bei der Prüfung durchgefallen. – Niestety oblałem egzamin. 

Es tut mir leid, dass du bei der Englischprüfung wieder durchgefallen bist. – Przykro mi, że znowu oblałeś egzamin z angielskiego.

Dodam jeszcze zwrot „jemanden zu einer Prüfung zulassen”, czyli „dopuścić kogoś do egzaminu”.

Der Student wurde zur Prüfung nicht zugelassen. – Student nie został dopuszczony do egzaminu.