Category: Słownictwo

1

Ciekawe słówka (cz. 13)

flanieren – spacerować, przechadzać się Gestern bin ich in der Stadt flaniert, weil ich nichts Besonderes zu tun hatte. – Wczoraj przechadzałam się po mieście, bo nie miałam nic specjalnego do roboty.  der Ami – skrót od „der Amerikaner”, często stosowany  In dieser Region von Europa leben ziemlich viele Amis. – W tym regionie Europy żyje...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 12)

das Eis am Stiel – lód na patyku Ich esse gerne Eis am Stiel. – Chętnie jem lody na patyku. das Hörncheneis – lód w rożku Würdest du gerne ein Hörncheneis essen? – Zjadłbyś loda w rożku? etw. zu Geld machen – sprzedać Die Firma hat die Bernsteine zu Geld gemacht. – Firma sprzedała bursztyny. nach...

Czytaj cały wpis »
2

Ciekawe słówka (cz. 11)

mit Schrecken – ze strachem Manchmal denke ich mit Schrecken an die Zukunft. – Czasami myślę ze strachem o przyszłości. sich über etwas kaputt ärgern – strasznie się czymś denerwować  Wenn ich mich daran erinnere, muss ich mich über mich selbst kaputt ärgern. – Kiedy sobie to przypominam, nieuchronnie denerwuję się na siebie samą.  ich kann...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 10)

verknittern – pognieść, zmiąć Ich muss aufpassen, um meinen Hut nicht zu verknittern. – Muszę uważać, żeby nie pognieść kapelusza. die Vorstellungskraft sprengen – wysadzić wyobraźnię Diese Aussicht sprengte meine Vorstellungskraft. – Ten widok wysadził moją wyobraźnię. sich durchs Leben kämpfen – walczyć w życiu Ich bin mutig und kämpfe mich durchs Leben. – Jestem odważna...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 9)

die Kleidung schlottert an jemandem – ubranie z kogoś leci  Er war so dünn, dass die Hose an ihm schlotterte. – Był taki chudy, że spodnie z niego leciały. jemanden bemuttern – matkować komuś  Ich bin schon erwachsen, du musst mich nicht bemuttern. – Jestem już dorosła, nie musisz mi matkować die Tränen zurückhalten – powstrzymywać...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 8)

Tyle pomysłów w głowie, tyle zapisków, tyle zebranych materiałów i totalny brak czasu – oto cała ja. Nie porzucę jednak tego bloga i myślę, że za jakiś czas uda mi się pisać częściej, bo bardzo bym tego chciała. Chciałabym opublikować bardzo ciekawy materiał o II wojnie światowej, gdyż nawiązałam kontakt z Niemcami, którzy przeżyli wojnę. Bardzo...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 7)

nachkaufen – dokupić  Ich habe kein Gemüse mehr, muss morgen nachkaufen. – Nie mam już warzyw, muszę jutro dokupić. sich etw. ausmalen – wyobrażać sobie coś  Ich male mir aus, dass er uns damals angerufen haben muss. – Wyobrażam sobie, że wtedy on musiał do nas zadzwonić.  abstauben = Staub wischen – ścierać kurze  Du saugst...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 6)

abgeschoten – odizolowany Er fühlte sich abgeschoten. – On czuł się odizolowany. von Pontius zu Pilatus gehen – chodzić od Poncjusza do Piłata  Ich ging von Pontius zu Pilatus, um diese Angelegenheit endlich zu erledigen. – Chodziłam od Poncjusza do Piłata, żeby wreszcie załatwić tę sprawę. jemandem den Bogen putzen – powiedzieć komuś, co się o...

Czytaj cały wpis »
0

Ciekawe słówka (cz. 5)

die Gunst der Stunde nutzen – wykorzystać okazję Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und die Festanstellung aufgegeben. – Wykorzystałam okazję i zrezygnowałam ze stałej pracy. Słowo „der Unterricht” bardzo często jest źle stosowane.   der Unterricht – oznacza ogół lekcji, może oznaczać też jedną lekcję. Słowo występuje w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej należy powiedzieć...

Czytaj cały wpis »
2

Ciekawe słówka (cz. 4)

eine brotlose Kunst – sztuka, która nie przynosi pieniędzy, nie zapewnia chleba Alle sagen mir, dass Malerei eine brotlose Kunst ist.  – Wszyscy mówią mi, że malarstwo to zajęcie nie zapewniające utrzymania. wetterfühlig – wrażliwy na zmianę pogody Ich bin nie wetterfühlig gewesen. – Nigdy nie byłam wrażliwa na zmiany pogody. jmdm. kondolieren – składać komuś...

Czytaj cały wpis »