die Kleidung schlottert an jemandem – ubranie z kogoś leci 

Er war so dünn, dass die Hose an ihm schlotterte. – Był taki chudy, że spodnie z niego leciały.
jemanden bemuttern – matkować komuś 

Ich bin schon erwachsen, du musst mich nicht bemuttern. – Jestem już dorosła, nie musisz mi matkować
die Tränen zurückhalten – powstrzymywać łzy 

Als ich die Folgen der Katastrophe gesehen habe, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. – Kiedy zobaczyłam skutki katastrofy, nie mogłam powstrzymać łez.
einkaufslustig sein – skłonny do zakupów, lubiący zakupy 

Sie kauft so viele Sachen, die sie nicht braucht, dass man zweifelsohne sagen kann, dass sie einkaufslustig ist.  – Ona kupuje tak dużo rzeczy, których nie potrzebuje, że bez wątpienia można powiedzieć, że jest skłonna do zakupów.
zur Genüge – wystarczająco 

Das Essen hatten wir auch im Krieg zur Genüge.  – Także podczas wojny mieliśmy wystarczająco jedzenia.
etw. verlernen – zapomnieć czegoś, oduczyć się czegoś 

Im Laufe der Jahre hat er das Kochen verlernt. – W ciągu lat oduczył się gotowania.
närrisch mit etw. sein – zwariować na punkcie czegoś 

Seit sie sich einen kleinen Hund gekauft hat, ist sie komplett närrisch mit ihm. – Odkąd kupiła sobie małego psa, zwariowała na jego punkcie.
überfüttert – przekarmiony 

Heutzutage sind viele Menschen in Europa überfüttert und schmeißen das Essen weg. – W dzisiejszych czasach wielu ludzi w Europie jest przekarmionych i wyrzuca jedzenie.
Das ist mir ins Auge gestochen. – To ukłuło mnie w oczy, rzuciło mi się w oczy. 

wegessen – wyjeść 
Bevor ich eine lange Dienstreise gemacht habe, wollte ich unbedingt alles von meinem Kühlschrank wegessen. – Zanim wyruszyłem w długą podróż służbową, chciałem koniecznie wyjeść wszystko z lodówki.