Wiele osób mówi „eine Fremdsprache kennen”, podczas gdy jest to nieprawidłowe, gdyż czasownik „kennen” oznacza co prawda „znać” i po polsku mówimy „znać język obcy”, ale po niemiecku lepiej jest powiedzieć „eine Fremdsprache können, czyli „umieć język obcy”:
 
Kannst du Deutsch? – Czy znasz/umiesz niemiecki?
Ich kann Englisch sehr gut. – Bardzo dobrze znam angielski.
Znać można człowieka czy miejsce: 
Wir kennen unsere Nachbarn nicht so gut. – Znamy naszych sąsiadów nie tak dobrze.
Kennst du das Stadtzentrum? – Czy znasz centrum miasta?
Słowa „Leute” i „Menschen” NIE są synonimami. Słowo „Leute” jest bardziej konkretne, oznacza konkretnych ludzi, natomiast słowo „Menschen” jest bardziej ogólne:

Siehst du die Leute da? – Czy widzisz tych ludzi tam? 
Die Leute in der Gegend sind sehr arm. – Ludzie w okolicy są bardzo biedni. 

Viele Menschen in Afrika leiden unter Hunger. – Wielu ludzi w Afryce cierpi z powodu głodu.
Die Menschen sind manchmal schlechter als Tiere.  – Ludzie są czasami gorsi niż zwierzęta.
Kolejne często mylone słowa to „die Menschheit” – ludzkość i  „die Menschlichkeit” – człowieczeństwo. Jak widać, znaczenie jest inne.  
Synonimy do „Menschheit” to  „Erdbevölkerung” albo „Weltbevölkerung”
Zum Wohle der Menschheit sollte man die Umwelt schützen. – Dla dobra ludzkości powinno się chronić środowisko. 

Im Krieg gibt es von der Menschlichkeit oft keine Rede. – Na wojnie często nie ma mowy o człowieczeństwie. 

Die Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen zeigen Menschlichkeit im Umgang mit armen und leidenden Menschen. – Pracownicy organizacji dobroczynnych pokazują człowieczeństwo w kontakcie z biednymi i cierpiącymi ludźmi.
Słowa „Verzeihung” i „Entschuldigung” bywają mylone.  
die Entschuldigung – usprawiedliwienie albo synonim do „die Ausrede”, czyli wymówka

Er suchte eine plausible Entschuldigung. – Szukał przekonującej wymówki.
Die Eltern schreiben ihrem Sohn eine Entschuldigung. – Rodzice piszą swojemu synowi usprawiedliwienie. 

Höflichkeitsform (forma grzecznościowa): Entschuldigung, wo ist hier die Schumannstraße?  – Przepraszam, gdzie jest ulica Schumanna?
Entschuldigung!  – Przepraszam! (w ten sposób można zaczepić kogoś na ulicy, jeśli chcemy spytać np. o drogę albo o godzinę)
Verzeihung – dosłownie „wybaczenie”
Er hat sie lange um Verzeihung gebeten. – On długo prosił ją o wybaczenie
Verzeihung! – czasami mówi się tak zamiast Entschuldigung, np. jeśli kogoś niechcący potrącę na ulicy, mogę powiedzieć „Verzeihung!” albo „Entschuldigung!” 
Synonim do „verzeihen” to „vergeben” – wybaczać. 
verzeihen – verzieh – hat verziehen
vergeben – vergab – hat vergeben

Czasownik „sich entschuldigen” ma po niemiecku inne dopełnienia niż po polsku, trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, bo łatwo tu o błąd: 
sich bei jmdm.(Dativ) für etwas (Akkusativ) entschuldigen – przepraszać kogoś za coś. Jak widać, „sich entschuldigen” to czasownik zwrotny 

Ich entschuldige mich bei Ihnen für die Verspätung. – Przepraszam panią/pana za spóźnienie.
Entschuldige dich bei der Lehrerin! – Przeproś nauczycielkę!