abgeschoten – odizolowany
Er fühlte sich abgeschoten. – On czuł się odizolowany.
von Pontius zu Pilatus gehen – chodzić od Poncjusza do Piłata 

Ich ging von Pontius zu Pilatus, um diese Angelegenheit endlich zu erledigen. – Chodziłam od Poncjusza do Piłata, żeby wreszcie załatwić tę sprawę.

jemandem den Bogen putzen – powiedzieć komuś, co się o nim myśli.
Ich konnte es nicht mehr aushalten und habe ihr den Bogen geputzt.  – Nie mogłam już tego wytrzymać i powiedziałam jej, co myślę.
päpstlicher sein als der Papst – być bardziej papieski niż papież
Sei doch nicht so genau! Du bist päpstlicher als der Papst. – Nie bądź taki dokładny! Jesteś bardziej papieski niż papież.

das Konto überziehen – przekroczyć stan konta
Ich habe wieder mein Konto überzogen und die Kreditkarte belastet.  – Znowu przekroczyłam stan konta i obciążyłam kartę kredytową.
sich heimisch machen – zadomowić się
Im Krieg, als unsere Stadt bombardiert wurde, haben wir uns im Keller heimisch gemacht.  – Podczas wojny, kiedy nasze miasto było bombardowane, zadomowiliśmy się w piwnicy.
eine weltbewegende Sache – sprawa, o której dużo się mówi
Heute ist das Fliegen mit dem Flugzeug nichts Besonderes, aber damals war es eine weltbewegende Sache. – Dzisiaj latanie samolotem to nic szczególnego, ale wtedy było to coś, co zwracało uwagę (o czym się mówiło, co się rzucało w oczy).