nachkaufen – dokupić 

Ich habe kein Gemüse mehr, muss morgen nachkaufen. – Nie mam już warzyw, muszę jutro dokupić.

sich etw. ausmalen – wyobrażać sobie coś 

Ich male mir aus, dass er uns damals angerufen haben muss. – Wyobrażam sobie, że wtedy on musiał do nas zadzwonić. 

abstauben = Staub wischen – ścierać kurze 

Du saugst und ich staube ab. – Ty odkurzasz, a ja ścieram kurze. 

festgefahren – „zajechany” 

Ich arbeite zu viel, habe keine Freizeit und bin wirklich festgefahren. – Pracuję za dużo, nie mam wolnego czasu i naprawdę jestem już zajechana.

im Handumdrehen – w okamgnieniu 

Er hat lange versucht, aber sie hat den Schrank im Handumdrehen repariert. – On próbował długo, ale ona naprawiła szafkę w okamgnieniu. 

was weiß ich – czy ja wiem 

Was weiß ich, vielleicht kommen sie irgendwann in die Heimat zurück. – Czy ja wiem, może oni wrócą kiedyś do ojczyzny. 

von mir aus – z mojej strony, jeśli o mnie chodzi 

Von mir aus kannst du schon nach Hause gehen. – Jeśli o mnie chodzi, to możesz już iść do domu. 

jemanden anklingeln – puścić do kogoś sygnał, „strzałkę”

Ich klingle dich um 18 Uhr an, falls du den Termin vergessen solltest. – Puszczę ci sygnał o 18 na wypadek, gdybyś zapomniał terminu.