Tyle pomysłów w głowie, tyle zapisków, tyle zebranych materiałów i totalny brak czasu – oto cała ja. Nie porzucę jednak tego bloga i myślę, że za jakiś czas uda mi się pisać częściej, bo bardzo bym tego chciała. Chciałabym opublikować bardzo ciekawy materiał o II wojnie światowej, gdyż nawiązałam kontakt z Niemcami, którzy przeżyli wojnę. Bardzo lubię słuchać ich historii, bo niedługo już nie będzie ludzi, którzy mogliby o tamtych czasach opowiedzieć.


das Geld zurücklegen – odłożyć pieniądze 

Ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt und konnte mir ein Auto kaufen. – Odłożyłem trochę pieniędzy i mogłem sobie kupić samochód.

immer wieder auf die gleichen Stolpersteine kommen – ciągle natrafiać na te same przeszkody, utrudnienia
Er versucht eine feste Arbeit zu finden, aber kommt immer wieder auf die gleichen Stolpersteine. – On próbuje znaleźć stałą pracę, ale ciągle natrafia na te same przeszkody.

festgefahren – „zajechany“
Ich habe auf Arbeit so viele Pflichten, dass ich richtig festgefahren bin.  – Mam w pracy tyle obowiązków, że jestem już naprawdę zajechana. 

ins Wasser fallen – spełznąć na niczym
Ich hatte so viele Pläne, aber sie sind leider ins Wasser gefallen. – Miałam tyle planów, ale niestety spełzły na niczym.

jemanden groß angucken – wpatrywać się w kogoś, robić wielkie oczy
Als ich das gesagt habe, hat er mich groß angeguckt. – Kiedy to powiedziałam, to zrobił wielkie oczy. 

kein Gedanke daran – żadnej myśli o tym 

Ich gebe nie auf, kein Gedanke daran! – Nigdy się nie poddaję, nawet o tym nie myślę!

der Brotkasten – pojemnik na chleb

Für die Küche brauchen wir unbedingt noch einen Brotkasten. – Do kuchni potrzebujemy jeszcze koniecznie pojemnika na chleb. 

der Kostverächter
kein Kostverächter sein – nie być wybrednym
Wenn es um das Essen geht, ist mein Bruder kein Kostverächter. – Jeśli chodzi o jedzenie, to mój brat nie jest wybredny.

Ich habe das immer noch in Ohren. – Ciągle to słyszę. 
Meine Eltern haben mich damals angeschrien und ich habe das immer noch in Ohren. – Moi rodzice wtedy na mnie nakrzyczeli i ciagle jeszcze to słyszę. 

verdrecken – paprać, zapaskudzić 

Ich habe mich in den Finger geschnitten und alles mit Blut verdreckt. – Przecięłam sobie palec i wszystko upaprałam krwią. 

kleckern – zapaćkać, poplamić 

Das Kind kleckert beim Malen. – Dziecko paćka przy malowaniu. 

ein Ferkel sein – być prosiakiem 

Ich bin ein Ferkel beim Essen und muss immer eine Serviette haben. – Przy jedzeniu jestem prosiakiem i zawsze muszę mieć serwetkę.