eine brotlose Kunst – sztuka, która nie przynosi pieniędzy, nie zapewnia chleba
Alle sagen mir, dass Malerei eine brotlose Kunst ist.  – Wszyscy mówią mi, że malarstwo to zajęcie nie zapewniające utrzymania.
wetterfühlig – wrażliwy na zmianę pogody
Ich bin nie wetterfühlig gewesen. – Nigdy nie byłam wrażliwa na zmiany pogody.
jmdm. kondolieren – składać komuś kondolencje
Sie hat ihr zum Tode ihrer Mutter kondoliert. – Ona złożyła jej kondolencje z powodu śmierci matki.
das Merkbuch (die Merkbücher) – inne słowo na Terminkalender, kiedyś było używane częściej niż dzisiaj
den Schirm ausspannen – rozłożyć parasol
Du kannst deinen Schirmim Flur ausspannen. – Możesz rozłożyć parasol w korytarzu.
Wasser predigen – lać wodę 

Statt konkret zu reden, predigt er nur Wasser. – Zamiast mówić konkretnie, tylko leje wodę.
im Kopf rechnen – liczyć w pamięci (jak widać, Niemcy mówią – liczyć w głowie) 

Kannst du schnell im Kopf rechnen? – Umiesz szybko liczyć w pamięci?
bei Adam und Eva sein – być na samym początku czegoś 

Wenn es um die spanische Sprache geht, bin ich nicht ganz bei Adam und Eva, aber ich muss noch viel nachholen. – Jeśli chodzi o hiszpański, to nie zaczynam od samego początku, ale muszę jeszcze dużo nadrobić.
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. – Każdy musi znosić swój los.