Nowe słówka

Nowe słówka

lauschig – zaciszny

Im Park habe ich mein lauschiges Plätzchen.

alle Jubeljahre – bardzo rzadko

Meine Verwandte besucht mich alle Jubeljahre.

mit jemandem nichts am Hut haben – nie mieć z kimś nic wspólnego

Mit den Nachbarn will ich nichts am Hut haben.

etwas ins Visier nehmen – skierować na coś swoją uwagę

Ich habe den Eindruck, dass der Chef meine Arbeit ins Visier nehmen wird.

einen Film einwerfen – wrzucić film

Abends mag ich mich auf die Couch setzen und einen Film einwerfen.

einen Konflikt beilegen – załagodzić konflikt

Der Konflikt zwischen den Kindern wurde von den Eltern beigelegt.

durchfroren – przemarznięty

Es war so kalt, dass ich ganz durchfroren war.

sagenhaft – niesamowity

Die Aussicht von oben aus ist sagenhaft.

dekorativ – dekoracyjny

Es ist für mich wichtig, immer einen dekorativen Schmuck zu tragen.

die Zähne zusammenbeißen– zacisnąć zęby

Jetzt muss ich halt die Zähne zusammenbeißen und so viel wie möglich arbeiten.

geschmacksintensiv – o intensywnym smaku

Ich weiß nicht, wie die Speise hieß, aber sie war jedenfalls geschmacksintensiv.

sprunghaft – niestały, niekonsekwentny

Meine Bekannte ist sehr sprunghaft und ändert sehr oft die Meinung.

hausen – koczować

Als die Stadt bombardiert wurde, haben wir im Keller gehaust. 
Nowe słówka

Kilka słówek

radeln – jeździć na rowerze
Jeden Tag radle ich zum Bäcker.

freudlos – smutny

Als ich erfuhr, dass sein Dasein so freudlos ist, beschloss ich, ihm zu helfen.

besoffen – zalany, upity

Nach der langen Party war er total besoffen.

betrunken – pijany, nietrzeźwy

Vor Begeisterung war ich wie betrunken.

angetrunken – podpity

Die Polizei hat den angetrunkenen Fahrer festgenommen.

echt – autentyczny, prawdziwy

Unsere Freundschaft ist echt.

aufgesetzt – nienaturalny, nieprawdziwy, fałszywy

Ihr Lächeln war aufgesetzt.

eingespielt – zgrany

Meine Klasse in der Oberschule war nie eingespielt. 

Ich freue mich, dass unser Team so eingespielt ist. 
Nowe słówka

Kilka ciekawych słówek i wyrażeń

Nie mogę nie mieć dzisiaj dobrego humoru, gdyż zorientowałam się, że w znanym polskim czasopiśmie germanistycznym ukazały się 2 artykuły mojego autorstwa, które złożyłam do druku jakiś czas temu. Oczywiście jeszcze o tym napiszę. 

Inspiracją do napisania dzisiejszego postu było moje spotkanie z ciekawymi, bardzo specyficznymi znajomymi: malarką i historykiem sztuki. Lubię takie spotkania, gdyż z mało kim mogę na co dzień porozmawiać o malarstwie czy o historii. Albo zafascynować się wystawą. Rozmawiamy po francusku, ale w czasie rozmowy przychodziły mi na myśl niemieckie słowa. Zastanawiałam się, jak wyrazić po niemiecku to czy tamto. Teraz więc dokonałam analizy. Po moim pokoju „tłoczą się” małe, białe karteczki z ciekawymi słówkami, które słyszę od innych, na które natrafię w gazetach, w tym w mojej ulubionej „Süddeutsche Zeitung” albo które w danym momencie przyjdą mi do głowy (dlatego zawsze mam przy sobie notes). Powoli przedstawiam je w postach dotyczących słownictwa. 

W kolejnym poście napiszę o postaci Reinholda Messnera, która mnie fascynuje. Zawsze marzyłam o tym, żeby wspinać się po górach i pokonać lęk wysokości. Raczej nie stanę nigdy na Mount Everest ani nawet na Rysach, ale marzyć można. 

Dzisiejsze słówka i zwroty: 

etw. an den Fingern abzählen können – móc policzyć coś na palcach

Leute, mit denen ich über alles sprechen kann, kann ich an den Fingern abzählen. – Ludzi, z którymi mogę porozmawiać o wszystkim, mogę policzyć na palcach. 

verbohrt – zacietrzewiony, zawzięty 

Man kann sie von ihrer Absicht nicht abbringen, sie ist so verbohrt! – Nie można odwieść jej od zamiaru, jest taka zawzięta!

jemandem etw. in den Mund legen – wkładać komuś w usta jakieś słowa

Du darfst es mir nicht in den Mund legen, weil ich es nicht gesagt habe! – Nie wkładaj mi tego w usta, bo tego nie powiedziałam!

ein geruhsames Leben führen – prowadzić spokojne życie

Wenn ich nicht mehr arbeite, will ich nur ein geruhsames Leben führen. – Kiedy już nie będę pracować, chcę prowadzić spokojne życie. 

der ersehnte Traum – wyczekiwane, wytęsknione marzenie 

Mein ersehnter Traum ist es, Berge zu besteigen. – Moim wytęsknionym marzeniem jest wspinanie się po górach. 

die Gäste bewirten – ugościć, podejmować gości

Ich will meine Gäste mit mehr als Tee und Plätzchen bewirten. – Chcę podjąć gości czymś więcej niż herbatą i ciasteczkami. 

frisch gepresster Saft – świeżo wyciśnięty sok 

Am liebsten trinke ich frisch gepressten Orangensaft. – Najchętniej piję świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy. 

jemandem mit gleicher Münze heimzahlen – odpłacić komuś pięknym za nadobne, tą samą monetą

Er will sich an seinen Feinden rächen und ihnen mit gleicher Münze heimzahlen. – On chce się zemścić na swoich wrogach i odpłacić im pięknym za nadobne. 

der Schuft – drań 

Ich hatte keine Ahnung, dass er solch ein gemeiner Schuft ist. – Nie miałam pojęcia, że on jest takim podłym draniem. 

die Bücher / Zeitschriften wälzen – wertować, kartkować książki / czasopisma 

Um diese einzige Idee zu finden, habe ich 1000 Bücher gewälzt. – Żeby znaleźć ten pomysł, przewertowałam 1000 książek. 

wacklig / wackelig – chwiejący się 

Pass auf, der Stuhl ist wacklig. – Uważaj, to krzesło się chwieje. 

durchgebrannte Birne – przepalona żarówka 

Die Glühbirne im Wohnzimmer ist durchgebrannt. – Żarówka w pokoju dzielnym jest przepalona. 
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 13)

flanieren – spacerować, przechadzać się


Gestern bin ich in der Stadt flaniert, weil ich nichts Besonderes zu tun hatte. – Wczoraj przechadzałam się po mieście, bo nie miałam nic specjalnego do roboty. 

der Ami – skrót od „der Amerikaner”, często stosowany 

In dieser Region von Europa leben ziemlich viele Amis. – W tym regionie Europy żyje stosunkowo wielu Amerykanów. 

frankiert – z nalepionym znaczkiem, dot. listów 

Hierhin wirft man frankierte Briefe. – Tutaj wrzuca się listy z nalepionymi znaczkami. 

sich verzetteln – rozdrabniać się 

Du machst zu viele Sachen auf einmal, du darfst dich nicht verzetteln. – Robisz zbyt wiele rzeczy naraz, nie wolno ci się rozdrabniać. 

sich übernehmen – przeliczać się, brać na siebie zbyt wiele 

Statt sich zu erholen, übernimmt sie sich jeden Tag auf Arbeit. – Zamiast odpoczywać, bierze na siebie zbyt dużo codziennie w pracy. 

eine unterdrückte Nummer – zastrzeżony numer 

Sie hat leider eine unterdrückte Nummer. – Ona ma niestety zastrzeżony numer. 

alle Jubeljahre – bardzo rzadko 

Meine Verwandte kommt mich alle Jubeljahre besuchen. – Moja krewna bardzo rzadko przychodzi mnie odwiedzić. 
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 12)


das Eis am Stiel – lód na patyku
Ich esse gerne Eis am Stiel. – Chętnie jem lody na patyku.
das Hörncheneis – lód w rożku
Würdest du gerne ein Hörncheneis essen? – Zjadłbyś loda w rożku?
etw. zu Geld machen – sprzedać
Die Firma hat die Bernsteine zu Geld gemacht. – Firma sprzedała bursztyny.
nach Lust und Laune – z chęcią i nastrojem, według chęci i nastroju
Ich kann alles nach Lust und Laune machen, ich muss nichts. – Mogę robić wszystko według chęci i nastroju, nie muszę nic.
nach meinem Befinden – według samopoczucia
Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ich werde nach meinem Befinden entscheiden. – Nie wiem jeszcze, czy przyjdę. Zdecyduję po moim samopoczuciu.
sperrweit – na oścież
Vor dem Schlafengehen habe ich ein kleines Fenster in meinem Zimmer sperrweit aufgemacht. – Przed pójściem spać otworzyłam na oścież małe okno w moim pokoju.
einen Film einwerfen – wrzucić film
Wenn mein Sohn sich langweilt, geht er in sein Zimmer und wirft einen Fantasiefilm ein. – Kiedy mój syn się nudzi, idzie do swojego pokoju i wrzuca jakiś film fantasy.
versorgen – zaopatrzyć
Ich bin immer versorgt. – Zawsze jestem zaopatrzona.
Wenn meine Nachbarin heute große Einkäufe macht, ist sie für zwei Wochen versorgt. – Kiedy moja sąsiadka zrobi dzisiaj duże zakupy, to będzie zaopatrzona na 2 tygodnie.
ausschlaggebend – decydujący
Der Preis ist nicht ausschlaggebend. Er hat Geld und kann sich ein Auto kaufen, das er haben will. – Cena nie jest decydująca. On ma pieniądze i może sobie kupić samochód, jaki chce mieć.
über Nacht – przez noc
Die Wäsche kann über Nacht im Keller trocknen. – Pranie może przez noc suszyć się w piwnicy.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 11)


mit Schrecken – ze strachem
Manchmal denke ich mit Schrecken an die Zukunft. – Czasami myślę ze strachem o przyszłości.

sich über etwas kaputt ärgern – strasznie się czymś denerwować 

Wenn ich mich daran erinnere, muss ich mich über mich selbst kaputt ärgern. – Kiedy sobie to przypominam, nieuchronnie denerwuję się na siebie samą. 

ich kann davon einen Roman erzählen / ich kann davon Lieder singen – o tym mogę opowiedzieć powieść / śpiewać piosenki – mogę mówić o tym bez końca 

Du fragst, ob ich dies miterlebt habe. Davon kann ich sogar einen Roman erzählen! – Pytasz, czy też to przeżyłam. O tym mogę nawet opowiedzieć powieść! 

sich bemerkbar machen – zwrócić na siebie uwagę 

Meine Nachbarin hat mich in dem Augenblick nicht gesehen, aber ich habe mich bemerkbar gemacht. – Moja sąsiadka nie widziała mnie w tym momencie, ale ja rzuciłam się w oczy. 

nicht auf den Mund gefallen sein – schlagfertig sein – być wygadanym 

Ich war nicht auf den Mund gefallen und wusste immer, was ich sagen soll. – Byłam wygadana i zawsze wiedziałam, co powiedzieć. 

man lernt nie aus – człowiek nigdy nie przestaje się uczyć 

Ich dachte, dass nichts mich überraschen kann, aber habe mich geirrt. Der Mensch lernt eben nie aus. – Myślałam, że nic mnie nie może zaskoczyć, ale się myliłam. Człowiek nigdy nie przestaje się uczyć. 

angebrannt – przypalony 

Du hast nicht aufgepasst und jetzt ist die Suppe angebrannt. – Nie uważałeś i teraz zupa jest przypalona. 

angefault – nadgniły, podpsuty, podgniły 

Leider müssen wir die Äpfel wegschmeißen. Guck mal, wie angefault sie sind. – Niestety musimy wyrzucić jabłka. Zobacz, jakie są podpsute. 

verwirtschaften – gospodarować, zagospodarować 

Ich kann mich gut um den Haushalt kümmern und alles verwirtschaften. – Potrafię dobrze prowadzić gospodarstwo domowe i wszystko zagospodarować.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 10)


verknittern – pognieść, zmiąć
Ich muss aufpassen, um meinen Hut nicht zu verknittern. – Muszę uważać, żeby nie pognieść kapelusza.
die Vorstellungskraft sprengen – wysadzić wyobraźnię
Diese Aussicht sprengte meine Vorstellungskraft. – Ten widok wysadził moją wyobraźnię.
sich durchs Leben kämpfen – walczyć w życiu
Ich bin mutig und kämpfe mich durchs Leben. – Jestem odważna i walczę w życiu.
streichfähig – nadający się do smarowania, dający się rozsmarować
Die Butter muss ein bisschen auftauen, um streichfähig zu sein. – Masło musi się trochę rozmrozić, aby dać się rozsmarować.
die Schreiberei – pisanina
Das ist kein guter Artikel, das ist eine dumme Schreiberei.  – To nie jest dobry artykuł, to głupia pisanina.
vor Energie sprudeln – tryskać energią
Sie zeigte keine Müdigkeit und sprudelte vor Energie.  – Ona nie pokazywała zmęczenia i tryskała energią.
die Decke auflegen – rozłożyć obrus
Bevor die Gäste kommen, muss ich noch die schönste Decke auflegen. – Zanim przyjdą goście, muszę jeszcze rozłożyć najładniejszy obrus.
jemanden bekochen – gotować komuś
Meine Mutter hat immer die ganze Familie bekocht. – Moja mama zawsze gotowała dla całej rodziny.
das Leben aus dem Koffer – życie na walizkach
Das Leben aus dem Koffer ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann.- Życie na walizkach jest czymś, czego nie mogę sobie wyobrazić.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 9)


die Kleidung schlottert an jemandem – ubranie z kogoś leci 

Er war so dünn, dass die Hose an ihm schlotterte. – Był taki chudy, że spodnie z niego leciały.
jemanden bemuttern – matkować komuś 

Ich bin schon erwachsen, du musst mich nicht bemuttern. – Jestem już dorosła, nie musisz mi matkować
die Tränen zurückhalten – powstrzymywać łzy 

Als ich die Folgen der Katastrophe gesehen habe, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. – Kiedy zobaczyłam skutki katastrofy, nie mogłam powstrzymać łez.
einkaufslustig sein – skłonny do zakupów, lubiący zakupy 

Sie kauft so viele Sachen, die sie nicht braucht, dass man zweifelsohne sagen kann, dass sie einkaufslustig ist.  – Ona kupuje tak dużo rzeczy, których nie potrzebuje, że bez wątpienia można powiedzieć, że jest skłonna do zakupów.
zur Genüge – wystarczająco 

Das Essen hatten wir auch im Krieg zur Genüge.  – Także podczas wojny mieliśmy wystarczająco jedzenia.
etw. verlernen – zapomnieć czegoś, oduczyć się czegoś 

Im Laufe der Jahre hat er das Kochen verlernt. – W ciągu lat oduczył się gotowania.
närrisch mit etw. sein – zwariować na punkcie czegoś 

Seit sie sich einen kleinen Hund gekauft hat, ist sie komplett närrisch mit ihm. – Odkąd kupiła sobie małego psa, zwariowała na jego punkcie.
überfüttert – przekarmiony 

Heutzutage sind viele Menschen in Europa überfüttert und schmeißen das Essen weg. – W dzisiejszych czasach wielu ludzi w Europie jest przekarmionych i wyrzuca jedzenie.
Das ist mir ins Auge gestochen. – To ukłuło mnie w oczy, rzuciło mi się w oczy. 

wegessen – wyjeść 
Bevor ich eine lange Dienstreise gemacht habe, wollte ich unbedingt alles von meinem Kühlschrank wegessen. – Zanim wyruszyłem w długą podróż służbową, chciałem koniecznie wyjeść wszystko z lodówki.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 8)

Tyle pomysłów w głowie, tyle zapisków, tyle zebranych materiałów i totalny brak czasu – oto cała ja. Nie porzucę jednak tego bloga i myślę, że za jakiś czas uda mi się pisać częściej, bo bardzo bym tego chciała. Chciałabym opublikować bardzo ciekawy materiał o II wojnie światowej, gdyż nawiązałam kontakt z Niemcami, którzy przeżyli wojnę. Bardzo lubię słuchać ich historii, bo niedługo już nie będzie ludzi, którzy mogliby o tamtych czasach opowiedzieć.


das Geld zurücklegen – odłożyć pieniądze 

Ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt und konnte mir ein Auto kaufen. – Odłożyłem trochę pieniędzy i mogłem sobie kupić samochód.

immer wieder auf die gleichen Stolpersteine kommen – ciągle natrafiać na te same przeszkody, utrudnienia
Er versucht eine feste Arbeit zu finden, aber kommt immer wieder auf die gleichen Stolpersteine. – On próbuje znaleźć stałą pracę, ale ciągle natrafia na te same przeszkody.

festgefahren – „zajechany“
Ich habe auf Arbeit so viele Pflichten, dass ich richtig festgefahren bin.  – Mam w pracy tyle obowiązków, że jestem już naprawdę zajechana. 

ins Wasser fallen – spełznąć na niczym
Ich hatte so viele Pläne, aber sie sind leider ins Wasser gefallen. – Miałam tyle planów, ale niestety spełzły na niczym.

jemanden groß angucken – wpatrywać się w kogoś, robić wielkie oczy
Als ich das gesagt habe, hat er mich groß angeguckt. – Kiedy to powiedziałam, to zrobił wielkie oczy. 

kein Gedanke daran – żadnej myśli o tym 

Ich gebe nie auf, kein Gedanke daran! – Nigdy się nie poddaję, nawet o tym nie myślę!

der Brotkasten – pojemnik na chleb

Für die Küche brauchen wir unbedingt noch einen Brotkasten. – Do kuchni potrzebujemy jeszcze koniecznie pojemnika na chleb. 

der Kostverächter
kein Kostverächter sein – nie być wybrednym
Wenn es um das Essen geht, ist mein Bruder kein Kostverächter. – Jeśli chodzi o jedzenie, to mój brat nie jest wybredny.

Ich habe das immer noch in Ohren. – Ciągle to słyszę. 
Meine Eltern haben mich damals angeschrien und ich habe das immer noch in Ohren. – Moi rodzice wtedy na mnie nakrzyczeli i ciagle jeszcze to słyszę. 

verdrecken – paprać, zapaskudzić 

Ich habe mich in den Finger geschnitten und alles mit Blut verdreckt. – Przecięłam sobie palec i wszystko upaprałam krwią. 

kleckern – zapaćkać, poplamić 

Das Kind kleckert beim Malen. – Dziecko paćka przy malowaniu. 

ein Ferkel sein – być prosiakiem 

Ich bin ein Ferkel beim Essen und muss immer eine Serviette haben. – Przy jedzeniu jestem prosiakiem i zawsze muszę mieć serwetkę.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 7)


nachkaufen – dokupić 

Ich habe kein Gemüse mehr, muss morgen nachkaufen. – Nie mam już warzyw, muszę jutro dokupić.

sich etw. ausmalen – wyobrażać sobie coś 

Ich male mir aus, dass er uns damals angerufen haben muss. – Wyobrażam sobie, że wtedy on musiał do nas zadzwonić. 

abstauben = Staub wischen – ścierać kurze 

Du saugst und ich staube ab. – Ty odkurzasz, a ja ścieram kurze. 

festgefahren – „zajechany” 

Ich arbeite zu viel, habe keine Freizeit und bin wirklich festgefahren. – Pracuję za dużo, nie mam wolnego czasu i naprawdę jestem już zajechana.

im Handumdrehen – w okamgnieniu 

Er hat lange versucht, aber sie hat den Schrank im Handumdrehen repariert. – On próbował długo, ale ona naprawiła szafkę w okamgnieniu. 

was weiß ich – czy ja wiem 

Was weiß ich, vielleicht kommen sie irgendwann in die Heimat zurück. – Czy ja wiem, może oni wrócą kiedyś do ojczyzny. 

von mir aus – z mojej strony, jeśli o mnie chodzi 

Von mir aus kannst du schon nach Hause gehen. – Jeśli o mnie chodzi, to możesz już iść do domu. 

jemanden anklingeln – puścić do kogoś sygnał, „strzałkę”

Ich klingle dich um 18 Uhr an, falls du den Termin vergessen solltest. – Puszczę ci sygnał o 18 na wypadek, gdybyś zapomniał terminu.
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 6)


abgeschoten – odizolowany
Er fühlte sich abgeschoten. – On czuł się odizolowany.
von Pontius zu Pilatus gehen – chodzić od Poncjusza do Piłata 

Ich ging von Pontius zu Pilatus, um diese Angelegenheit endlich zu erledigen. – Chodziłam od Poncjusza do Piłata, żeby wreszcie załatwić tę sprawę.

jemandem den Bogen putzen – powiedzieć komuś, co się o nim myśli.
Ich konnte es nicht mehr aushalten und habe ihr den Bogen geputzt.  – Nie mogłam już tego wytrzymać i powiedziałam jej, co myślę.
päpstlicher sein als der Papst – być bardziej papieski niż papież
Sei doch nicht so genau! Du bist päpstlicher als der Papst. – Nie bądź taki dokładny! Jesteś bardziej papieski niż papież.

das Konto überziehen – przekroczyć stan konta
Ich habe wieder mein Konto überzogen und die Kreditkarte belastet.  – Znowu przekroczyłam stan konta i obciążyłam kartę kredytową.
sich heimisch machen – zadomowić się
Im Krieg, als unsere Stadt bombardiert wurde, haben wir uns im Keller heimisch gemacht.  – Podczas wojny, kiedy nasze miasto było bombardowane, zadomowiliśmy się w piwnicy.
eine weltbewegende Sache – sprawa, o której dużo się mówi
Heute ist das Fliegen mit dem Flugzeug nichts Besonderes, aber damals war es eine weltbewegende Sache. – Dzisiaj latanie samolotem to nic szczególnego, ale wtedy było to coś, co zwracało uwagę (o czym się mówiło, co się rzucało w oczy).
Nowe słówka

Ciekawe słówka (cz. 5)


die Gunst der Stunde nutzen – wykorzystać okazję

Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und die Festanstellung aufgegeben. – Wykorzystałam okazję i zrezygnowałam ze stałej pracy.
Słowo „der Unterricht” bardzo często jest źle stosowane.  

der Unterricht – oznacza ogół lekcji, może oznaczać też jedną lekcję. Słowo występuje w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej należy powiedzieć „die Unterrichtsstunden”

Der Unterricht dauert heute von 8 bis 15 Uhr. – Lekcje trwają dzisiaj od 8 do 15. 

Hast du morgen Unterricht? – Czy masz jutro lekcje?

das Seminar – ćwiczenia, zajęcia na studiach
Ich habe morgen 5 Seminare. – Mam jutro 5 zajęć. 
die Stunde (die Unterrichtsstunde) – lekcja
Die erste Stunde beginnt um 7:55 Uhr. – Pierwsza lekcja zaczyna się o 7:55. 

Słowa „erhalten”, „bekommen” i „kriegen” to synonimy, ale różnią się na poziomie stylistycznym. Słowo „erhalten” jest dosyć podniosłe, podczas gdy „kriegen” używa się głównie w języku mówionym i nie można tak napisać np. w oficjalnym piśmie.
erhalten – erhielt – hat erhalten
bekommen – bekam – hat bekommen
kriegen – kriegte – hat gekriegt

erhalten – otrzymać 

Die Königin hat während des Besuchs in Australien viele Geschenke erhalten. –
Królowa otrzymała podczas wizyty w Australii wiele prezentów. 

bekommen – otrzymać, dostać 

Was hast du von deinen Freunden bekommen? – Co dostałeś od przyjaciół? 

Ich habe mein Gehalt noch nicht bekommen. – Jeszcze nie otrzymałem mojej pensji. 

Gestern Nachmittag haben wir Post bekommen. – Wczoraj popołudniu dostaliśmy pocztę.

kriegen – dostać 

Er kriegt 10 Euro für die Stunde. – On dostaje 10 euro za godzinę.

Gutes Gelingen! – powodzenia! Czasami mówi się tak zamiast „Viel Erfolg!” 

etw. greifbar haben – mieć coś pod ręką, w zasięgu ręki 

Meine Tasche steht auf dem Schreibtisch, weil ich sie immer greifbar haben will. – Moja torebka stoi na biurku, bo zawsze chcę ją mieć w zasięgu ręki. 

etw. in die Finger holen – wziąć coś w ręce 

Vielleicht hole ich das Buch noch einmal in die Finger. – Byź może jeszcze wezmę tę książkę do ręki. 

im Begriff sein, etw. zu tun – właśnie zamierzać coś zrobić 

Sie war gerade im Begriff, einkaufen zu fahren. – Ona właśnie zamierzała pojechać na zakupy.

für meine Begriffe – według mojej wiedzy 

Für meine Begriffe war es kein Wissenschaftler, sondern ein Laie. – Według mojej wiedzy to nie był naukowiec, lecz laik.