das Eis am Stiel – lód na patyku
Ich esse gerne Eis am Stiel. – Chętnie jem lody na patyku.
das Hörncheneis – lód w rożku
Würdest du gerne ein Hörncheneis essen? – Zjadłbyś loda w rożku?
etw. zu Geld machen – sprzedać
Die Firma hat die Bernsteine zu Geld gemacht. – Firma sprzedała bursztyny.
nach Lust und Laune – z chęcią i nastrojem, według chęci i nastroju
Ich kann alles nach Lust und Laune machen, ich muss nichts. – Mogę robić wszystko według chęci i nastroju, nie muszę nic.
nach meinem Befinden – według samopoczucia
Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ich werde nach meinem Befinden entscheiden. – Nie wiem jeszcze, czy przyjdę. Zdecyduję po moim samopoczuciu.
sperrweit – na oścież
Vor dem Schlafengehen habe ich ein kleines Fenster in meinem Zimmer sperrweit aufgemacht. – Przed pójściem spać otworzyłam na oścież małe okno w moim pokoju.
einen Film einwerfen – wrzucić film
Wenn mein Sohn sich langweilt, geht er in sein Zimmer und wirft einen Fantasiefilm ein. – Kiedy mój syn się nudzi, idzie do swojego pokoju i wrzuca jakiś film fantasy.
versorgen – zaopatrzyć
Ich bin immer versorgt. – Zawsze jestem zaopatrzona.
Wenn meine Nachbarin heute große Einkäufe macht, ist sie für zwei Wochen versorgt. – Kiedy moja sąsiadka zrobi dzisiaj duże zakupy, to będzie zaopatrzona na 2 tygodnie.
ausschlaggebend – decydujący
Der Preis ist nicht ausschlaggebend. Er hat Geld und kann sich ein Auto kaufen, das er haben will. – Cena nie jest decydująca. On ma pieniądze i może sobie kupić samochód, jaki chce mieć.
über Nacht – przez noc
Die Wäsche kann über Nacht im Keller trocknen. – Pranie może przez noc suszyć się w piwnicy.