Ciekawe słówka (cz. 11)


mit Schrecken – ze strachem
Manchmal denke ich mit Schrecken an die Zukunft. – Czasami myślę ze strachem o przyszłości.

sich über etwas kaputt ärgern – strasznie się czymś denerwować 

Wenn ich mich daran erinnere, muss ich mich über mich selbst kaputt ärgern. – Kiedy sobie to przypominam, nieuchronnie denerwuję się na siebie samą. 

ich kann davon einen Roman erzählen / ich kann davon Lieder singen – o tym mogę opowiedzieć powieść / śpiewać piosenki – mogę mówić o tym bez końca 

Du fragst, ob ich dies miterlebt habe. Davon kann ich sogar einen Roman erzählen! – Pytasz, czy też to przeżyłam. O tym mogę nawet opowiedzieć powieść! 

sich bemerkbar machen – zwrócić na siebie uwagę 

Meine Nachbarin hat mich in dem Augenblick nicht gesehen, aber ich habe mich bemerkbar gemacht. – Moja sąsiadka nie widziała mnie w tym momencie, ale ja rzuciłam się w oczy. 

nicht auf den Mund gefallen sein – schlagfertig sein – być wygadanym 

Ich war nicht auf den Mund gefallen und wusste immer, was ich sagen soll. – Byłam wygadana i zawsze wiedziałam, co powiedzieć. 

man lernt nie aus – człowiek nigdy nie przestaje się uczyć 

Ich dachte, dass nichts mich überraschen kann, aber habe mich geirrt. Der Mensch lernt eben nie aus. – Myślałam, że nic mnie nie może zaskoczyć, ale się myliłam. Człowiek nigdy nie przestaje się uczyć. 

angebrannt – przypalony 

Du hast nicht aufgepasst und jetzt ist die Suppe angebrannt. – Nie uważałeś i teraz zupa jest przypalona. 

angefault – nadgniły, podpsuty, podgniły 

Leider müssen wir die Äpfel wegschmeißen. Guck mal, wie angefault sie sind. – Niestety musimy wyrzucić jabłka. Zobacz, jakie są podpsute. 

verwirtschaften – gospodarować, zagospodarować 

Ich kann mich gut um den Haushalt kümmern und alles verwirtschaften. – Potrafię dobrze prowadzić gospodarstwo domowe i wszystko zagospodarować.

Magdalena Surowiec

Magdalena Surowiec

Germanistka z wykształcenia i z zamiłowania. W Niemczech mieszkałam ponad 7 lat (Północna Nadrenia-Westfalia i Nadrenia-Palatynat). Język niemiecki jest dla mnie jak drugi język ojczysty. Uczę, tłumaczę, piszę podręczniki, dokształcam się. Moje zainteresowania to języki obce, muzyka klasyczna, antyczny Egipt, literatura, dydaktyka, metodyka i przede wszystkim moja córka.

2 komentarze

  1. Avatar porcelanowa pisze:

    Czy mogłabym pożyczyć sobie te słówka na mojego bloga ? Piszę na nim wszystko czego się uczę by nie zapomnieć niczego przy robieniu powtórek.

  2. Nie ma sprawy, tylko proszę o podanie źródła, jeśli chcesz skopiować zdania 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.