Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Dzisiaj kolej na czasowniki sehen, schauen, blicken i gucken. Wszystkie mają coś wspólnego z widzeniem, ale czy oznaczają to samo? Czy można ich używać zamiennie? Dziś przedstawię najczęstsze konteksty.

Czasownik „sehen” (sehen – sah – hat gesehen) oznacza „widzieć” – odnosi się m.in. do zmysłu wzroku, umiejętności widzenia. 

etwas nicht sehen können – nie móc czegoś zobaczyć
wieder sehen – zobaczyć ponownie

Ich freue mich, dich hier zu sehen. – Cieszę się, że cię tutaj widzę.

gut sehen – dobrze widzieć
schlecht sehen – niedowidzieć
scharf sehen – widzieć ostro
auf / mit einem Auge sehen – widzieć na jedno oko

Sie kann wieder sehen. – Ona znowu widzi.

aus dem Fenster sehen – widzieć z okna

in die Sonne sehen – patrzeć w słońce

jemandem tief / fest in die Augen sehen – patrzeć komuś głęboko w oczy

zum Himmel sehen – patrzeć w kierunku nieba

sich vom Sehen kennen – znać się z widzenia
sieh mal! – popatrz!

Darf ich mal sehen? – Czy mogę popatrzeć?

siehe oben / unten – patrz wyżej / niżej

sich sehen lassen – móc się pokazać

Ich kann mich so nicht sehen lassen. – Nie mogę się tak pokazać.

sich bei jemandem sehen lassen – pokazywać się u kogoś

Der Nachbar hat sich bei uns lange nicht sehen lassen. – Sąsiad dawno się u nas nie pokazywał.

sich sehen – widywać się

Wann können wir uns sehen? – Kiedy możemy się zobaczyć?

Wir sehen uns am Dienstag. – Zobaczymy się we wtorek.

einen Film sehen – oglądać film

ein Theaterstück sehen – oglądać sztukę teatralną

mal sehen – zobaczymy

Mal sehen, ob er kommt. – Zobaczymy, czy przyjdzie.

Na siehst du! – No widzisz!

so gesehen – z tego punktu widzenia, patrząc na to w ten sposób

Ich sehe das anders. – Widzę to inaczej.

Ich kann so etwas nicht sehen. – Nie mogę patrzeć na coś takiego.

nach jemandem sehen – doglądać kogoś

nach etwas sehen – pilnować czegoś

Die Fenster sehen auf den Garten / nach dem Garten. – Okna wychodzą na ogród.

Die Fenster sehen zur Straße. – Okna wychodzą na ulicę.

schauen – schaute – hat geschaut – wyglądać, spoglądać, patrzeć

aus dem Fenster schauen – wyglądać z okna

ernst schauen – spoglądać poważnie

traurig schauen – spoglądać ze smutkiem

auf die Uhr schauen – spoglądać na zegarek

jemandem fest in die Augen schauen – patrzeć komuś głęboko w oczy

Schau mal! – Spójrz!

nach jemandem schauen – troszczyć się o kogoś

Schau, dass du fertig bist! – Bądź gotów!

darauf schauen, dass… – uważać na to, żeby… / przywiązywać wagę do tego, żeby…

Ich schaue immer darauf, dass ich pünktlich da bin. – Zawsze uważam na to, aby być na czas.

blicken – blickte – hat geblickt – spoglądać, patrzeć 

auf jemanden / etwas blicken – spoglądać na kogoś / coś

zur Seite blicken – spoglądać w bok

ins Gesicht blicken – patrzeć w twarz

aus dem Fenster blicken – patrzeć z okna

nach hinten blicken – patrzeć do tyłu

hoffnungsvoll in die Zukunft blicken – spoglądać w przyszłość z nadzieją

sich bei jemandem blicken lassen – pokazywać się u kogoś

dem Tod ins Gesicht blicken – spoglądać śmierci w oczy

Die Sonne blickt aus den Wolken. – Słońce wygląda zza chmur.

gucken – guckte – hat geguckt – patrzeć, oglądać

Guck mal! – Patrz!

aus dem Fenster gucken – wyglądać przez okno

Fernsehen gucken – oglądać telewizję

durchs Schlüsselloch gucken – spoglądać przez dziurkę od klucza

verwundert gucken – patrzeć ze zdziwieniem

Die Zeitung guckt aus der Tasche. – Gazeta wystaje z torebki.

Das Hemd guckt aus der Hose. – Koszula wystaje ze spodni.

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Czasowniki „erlassen” i „weglassen”

Dzisiaj omawiam kolejne czasowniki zawierające „lassen”. Tutaj możecie znaleźć poprzednie posty z tej serii:

lassen

Dzisiaj kolej na „erlassen” i „weglassen”:

erlassen – erließ – hat erlassen (czasownik nierozdzielny) 

jemandem die Gebühren erlassen – zwolnić kogoś z opłat

jemandem seine Strafe erlassen – darować komuś karę

Man hat ihm den Rest der Strafe erlassen. – Darowano mu resztę kary.

jemandem die Schulden erlassen – umorzyć komuś długi

die Pflicht erlassen – zwolnić z obowiązku

jemandem die Arbeit erlassen – zwolnić kogoś z obowiązku pracy

einen Befehl erlassen – wydać rozkaz

eine Verfügung erlassen – wydać zarządzenie

ein Gesetz erlassen – wydać uchwałę

eine Rechtsverordnung erlassen – wydać rozporządzenie z mocą ustawy

eine Amnestie erlassen – zarządzić amnestię

einen Haftbefehl erlassen – wydać nakaz aresztowania

Richtlinien erlassen – wydawać dyrektywy, zarządzenia

weglassen – ließ weg – hat weggelassen (czasownik rozdzielny)

jemanden weglassen – puszczać kogoś

Er ließ mich nicht von zu Hause weg. – Nie puścił mnie z domu (nie pozwolił mi wyjść).

etwas weglassen – pominąć, opuścić coś

den Vornamen weglassen – pominąć imię

ein Komma weglassen – opuścić przecinek

Wir müssen diesen Abschnitt weglassen, die Zeit ist knapp. – Musimy pominąć ten akapit, czasu jest mało.

etwas weglassen – rezygnować z czegoś

Ich möchte den Nachtisch weglassen. – Chciałabym zrezygnować z deseru.

Pomysłowe słowa w języku niemieckim

Pomysłowe słowa w języku niemieckim

Dzisiaj przygotowałam dla Was wpis w ramach akcji „Miesiąc Języków”. Dzisiaj wypada dzień języka niemieckiego. Pod moim wpisem zobaczcie, co przygotowali dla Was inni blogerzy, członkowie grupy „Blogi językowe i kulturowe”.

U mnie znajdziecie pomysłowe słowa w języku niemieckim. Pisałam już o moich ulubionych słowach i te przedstawione dziś też mogłabym do nich dodać. 

die Kulturtasche – kosmetyczka 
das Morgenland – Wschód, kraje wschodu, Orient 
das Abendland – Zachód, kraje zachodu
der Lebensabend – jesień życia 
der Morgenmuffel 
ich bin ein schrecklicher Morgenmuffel – rano zawsze jestem nie w sosie 
der Fleischkäse – pieczeń rzymska 
der Marktschreier – straganiarz, przekupień 
die Vorfreude – radość oczekiwania 
der Ladenhüter – niechodliwy towar 
die Sommersprossen – piegi 
der Brückentag – dzień roboczy między swiętami 
der Stichtag – termin, ostatni termin 
die Habseligkeiten – dobytek 
die Hinterbliebenen – rodzina zmarłego 
der Zeitzeuge – świadek (tamtych) czasów 
das Klatschblatt – czasopismo ilustrowane (negatywne określenie) 


Angielski punkt widzenia
Chiński punkt widzenia
Biały Mały Tajfun – Lemon Tree
Francuski punkt widzenia
Français-mon-amour – Ile jest niemieckiego we francuskim?
Hiszpański punkt widzenia
Hiszpański na luzie – Niemcy śpiewają po hiszpańsku
Kirgiski punkt widzenia
Niemiecki punkt widzenia
Niemiecka Sofa – Homonimy w języku niemieckim
Niemiecki po ludzku – Pomysłowe słowa w języku niemieckim
Viennese breakfast – Jak Austriak z Niemcem
Szwedzki punkt widzenia
Włoski punkt widzenia
Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Słownictwo związane ze szkołą. Część 2

Dzisiaj kolej na drugą część słownictwa związanego ze szkołą – przybory szkolne oraz przedmioty znajdujące się w klasopracowni.

Tutaj można pobrać plik ze wszystkimi słówkami w pdf:

Schulsachen (z tłumaczeniem)

Mit dem Artikel “die“:

die Federtasche, die Federtaschen – piórnik, piórniki

die Schere, die Scheren – nożyczki (w j. niemieckim słowo występuje w liczbie poj. i mnogiej)

die Tafel, die Tafeln – tablica, tablice

die Kreide, die Kreiden – kreda, kredy

die Tasche, die Taschen – teczka, teczki

die Landkarte, die Landkarten – mapa, mapy

die Büroklammer, die Büroklammern – spinacz, spinacze

die Wandzeitung, die Wandzeitungen – gazetka ścienna, gazetki ścienne
Mit dem Artikel „das“:

das Lineal, die Lineale – linijka, linijki

das Winkelmaß, die Winkelmaße – kątomierz, kątomierze

das Heft, die Hefte – zeszyt, zeszyty

das Mäppchen, die Mäppchen – piórnik, piórniki

das Buch, die Bücher – książka, książki

das Plakat, die Plakate – plakat, plakaty

das Arbeitsheft, die Arbeitshefte – ćwiczenie, ćwiczenia (dodatek do książki)

das Arbeitsblatt, die Arbeitsblätter – karta pracy, karty pracy

das Ringbuch, die Ringbücher – kołonotes, kołonotesy
das/der Poster, die Posters – plakat, plakaty

der/das Spind, die Spinde – szafka, szafki (do której uczeń ma kluczyk i gdzie może zostawiać swoje rzeczy)

Słownictwo związane ze szkołą. Część 1

Słownictwo związane ze szkołą. Część 1

Dzisiaj czas na słownictwo związane z przyborami szkolnymi i z klasą. Zaczynam od słówek z rodzajnikiem „der”. Tutaj możecie je pobrać:

Schulsachen. Teil 1

der Stift, die Stifte – pisak, pisaki (ale tym słowem określa się również długopis, ołówek lub kredkę)

der Bleistift, die Bleistifte – ołówek, ołówki

der Kuli, die Kulis – długopis, długopisy

der Kugelschreiber, die Kugelschreiber – długopis, długopisy

der Filzstift, die Filzstifte – flamaster, flamastry

der Füller, die Füller – wieczne pióro, wieczne pióra

der Pinsel, die Pinsel – pędzel, pędzle

der Radiergummi, die Radiergummis – gumka do mazania, gumki do mazania

der Spitzer, die Spitzer – temperówka, temperówki

der Ranzen, die Ranzen – tornister, tornistry

der Zirkel, die Zirkel – cyrkiel, cyrkle

der Winkelmesser, die Winkelmesser – kątomierz, kątomierze

der Malkasten, die Malkästen – pudełko z farbami, pudełka z farbami

der Schwamm, die Schwämme – gąbka, gąbki

der Mülleimer, die Mülleimer – kosz na śmieci, kosze na śmieci

der Tisch, die Tische – stół, stołyder Stuhl, die Stühle – krzesło, krzesła

der Klebstift, die Klebstifte – klej, kleje

der Kleber, die Kleber – klej, kleje

der Hefter, die Hefter – segregator, segregatory / zszywacz, zszywacze

der Block, die Blöcke – blok, bloki (np. Notizblock – notes)

der Schrank, die Schränke – szafka, szafki

der Ordner, die Ordner – segregator, segregatory

der Zeichenwinkel, die Zeichenwinkel – ekierka, ekierki

der Overheadprojektor, die Overheadprojektoren – rzutnik, rzutniki  

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Plan lekcji do pobrania

Jutro w Polsce rozpoczęcie roku szkolnego, w moim bundeslandzie za tydzień w poniedziałek. Razem z Olą z Niemieckiej Sofy i z Dianą z bloga Językowy Precel przygotowałam dla Was z tej okazji plan lekcji do pobrania.

Myślę, że wyszło to całkiem fajnie. Plan lekcji ma 4 wersje, także sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pobierzcie wybraną wersję (lub wszystkie), a ja tymczasem kończę przygotowywać dla Was słownictwo związane ze szkołą, które pojawi się na blogu w środę.

Plan zajęć – propozycja 1

Plan zajęć – propozycja 2

Plan zajęć – propozycja 3

Plan zajęć – propozycja 4

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Ort, Platz oder Stelle?

Miałam napisać tylko jeden post w tym miesiącu, 25 sierpnia, ale niespodziewanie znalazłam czas na planowany wpis o słowach „Platz”, „Ort” oraz „Stelle”. Są to bardzo często mylone słowa i dzisiaj przestawiam Wam ich znaczenia oraz zastosowania.

der Platz, die Plätze – miejsce, miejsca

viel Platz brauchen – potrzebować dużo miejsca

Ich brauche viel Platz fuer mein Gepäck. – Potrzebuję dużo miejsca na mój bagaż.

Es ist hier genug Platz. – Jest tutaj dużo miejsca.

am Platz – miejscowy

das beste Restaurant am Platz – najlepsza miejscowa restauracja

der Platz, wo du geboren sind – miejsce, gdzie się urodziłeś

Platz nehmen – zająć miejsce
Nehmen Sie bitte Platz! – Proszę zająć miejsce!

Ist der Platz frei / besetzt? – Czy to miejsce jest wolne / zajęte?

Es sind noch Plätze frei. – Są jeszcze wolne miejsca.

für jemanden einen Platz freihalten – trzymać dla kogoś miejsce (zająć komuś miejsce)

sich von seinem Platz erheben – podnieść się ze swojego miejsca

jemandem seinen Platz anbieten – ustąpić komuś miejsce

auf die Plätze, fertig, los! – na miejsca, gotowi, start!

etwas steht nicht an seinem Platz – coś nie stoi na swoim miejscu

Jemand ist fehl am Platz(e). – Ktoś jest niepożądany w danym miejscu.

Etwas ist fehl am Platz(e). – Coś jest niestosowne, nie na miejscu.

der Platz – plac
der Rote Platz – Plac Czerwony

der Sportplatz – boisko
der Tennisplatz – kort

auf eigenem Platz – na własnym boisku
auf gegnerischem Platz – na boisku rywala

die Stelle, Stellen – miejsce, miejsca

Stell das an seine Stelle! – Odstaw to na swoje miejsce!

an dieser Stelle – w tym miejscu

sich an der vereinbarten Stelle treffen – spotkać się na umówionym miejscu

auf der Stelle – natychmiast

an späterer Stelle – później

an Stelle von etwas – zamiast czegoś

auf der Stelle treten – stać w miejscu

zur Stelle sein – być na miejscu

die Stelle im Text – miejsce w tekście

Ich kann diese Stelle im Text nicht lesen.

eine Stelle auf der Haut – miejsce na skórze

eine kahle Stelle am Kopf – łyse miejsce na głowie

seine empfindliche / verwundbare Stelle – czuły punkt

jemanden an seiner empfindlichen Stelle treffen – trafić w czyjś czuły punkt

die Stelle – miejsce (w matematyce)

bis auf 4 Stellen hinter dem Komma – aż do czterech miejsc po przecinku

die Stelle – miejsce, posada (der Arbeitsplatz)

freie Stelle – wolna posada

eine Stelle antreten – obejmować posadę

seine Stelle aufgeben – zrezygnować z posady

seine Stelle wechseln – zmienić posadę

sich um eine Stelle bewerben – starać się o posadę (o miejsce pracy)

Die Stelle ist leider schon vergeben. –  Ta posada jest już obsadzona.

an deiner Stelle – na twoim miejscu
An seiner Stelle möchte ich nicht sein. – Nie chciałbym być na jego miejscu.

an oberster / vorderster Stelle – na najważniejszym miejscu

der Ort, Orte – miejsce, miejsca

Ort der Handlung – miejsce akcji

die Einheit von Ort und Zeit im Drama – jedność miejsca i czasu w dramacie

am rechten Ort – na właściwym miejscu

am bestimmten Ort – w uzgodnionym miejscu

einen neutralen Ort vorschlagen – zaproponować neutralne miejsce

von Ort zu Ort gehen – przemieszczać się z miejsca na miejsce

an Ort und Stelle – na miejscu

vor Ort – na miejscu

am Ort des Geschehens – na miejscu zdarzeia

der Ort des Verbrechens – miejsce przestępstwa

der Tatort – miejsce przestępstwa

der Ort, Orte – miejscowość

mitten im Ort – pośrodku miejscowości

in einem Ort sesshaft werden – osiedlić się w jakiejś miejscowości

ein Ort im Gebirge – miejscowość w górach

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 3

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 3

Przypominam o poprzednich postach z tej serii:

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 1

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 2

Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka słów już nie wybranych przez słuchaczy Klassik Radio, lecz przeze mnie. Słowa moim zdaniem piękne lub pomysłowe:

1. der Regenbogen – tęcza (dosłownie: deszczowy łuk)

der Regen – deszcz
der Bogen – łuk
Der Regenbogen hat sich am Himmel gezeigt. – Tęcza ukazała się na niebie.

2. der Lebensabend – jesień życia (dosłownie: wieczór życia)

3. das Morgenland – Wschód, kraje wschodnie, Orient

die drei Weisen aus dem Morgenland – trzej mędrcy ze Wschodu

4. das Abendland – Zachód, Stary Świat

5. der Feierabend – wolny czas po pracy (nie ma nic wspólnego z wieczorem, może to być o 12:00)

Einen schönen Feierabend!

6. der Marktschreier – straganiarz, kramarz (der Markt – rynek, schreien – krzyczeć)

marktschreierisch – krzykliwy
eine marktschreierische Werbung – krzykliwa reklama

7. die Vorfreude – radość oczekiwania

die Vorfreude auf Ostern – radość oczekiwania na Wielkanoc
Vorfreude ist die schönste Freude – przedsmak radości to największa radość

8. das Gedankengut – ideologia, poglądy (der Gedanke – myśl, das Gut – dobro, mienie)

das kommunistische Gedankengut – ideologia komunistyczna
christliches Gedankengut – ideologia chrześcijańska

9. der Ladenhüter – niechodliwy towar (coś, co pilnuje sklepu :))

der Laden – sklep
hüten – pilnować, chronić

10. der Drahtesel – rower (dosłownie: druciany osioł)

der Draht – drut
der Esel – osioł
To określenie jest żartobliwe.

11. der Flughund – gdy pewnego razu zobaczyłam to słowo, to zastanawiałam się, o jakiego psa chodzi, a okazało się, że to po prostu „nietoperz rudawkowaty” 🙂

Zdjęcie

Kwiecisty post

Kwiecisty post

Nazwy kwiatów po niemiecku zawsze wydawały mi się bardzo ciekawe. W języku polskim też jest wiele pomysłowych. Dzisiaj przedstawiam Wam nazwy kwiatów po niemiecku, które mi się najbardziej spodobały. Są to nazwy często funkcjonujące w języku codziennym, botaniczne są oczywiście bardziej „skomplikowane”.

der Löwenzahn – mniszek, dmuchawiec (dosłownie: lwi ząb)

das Erdglöckchen – zimoziół północny (dosłownie: ziemny dzwoneczek)

die Glocke – dzwon
das Glöckchen – dzwoneczek

das Schneeglöckchen – przebiśnieg (dosłownie: śnieżny dzwoneczek)

das Maiglöckchen – konwalia (dosłownie: majowy dzwoneczek)

das Stiefmütterchen – bratek (zdrobnienie od die Stiefmutter – macocha)

das Vergissmeinnicht – niezapominajka (dosłownie: nie zapomnij mnie. Słowo powstało z formy trybu rozkazującego czasownika „vergessen”, przestarzałej formy zaimka osobowego „mich” i ze słowa „nicht”)

der Augentrost – świetlik (dosłownie: pociecha dla oka)

der Trost – pociecha, otucha

der Bienenfreund – facelia (dosłownie: przyjaciel pszczół)

die Biene – pszczoła

das Blaukissen – żagwin (dosłownie: błękitna poduszka)

das Kissen – poduszka

der Blauregen – glicynia (dosłownie: błękitny deszcz)

der Feuerdorn – ognik (dosłownie: ognisty cierń)

das Feuer – ogień
der Dorn – kolec, cierń

Blauer Eisenhut – tojad (dosłownie: błękitny żelazny hełm)

das Gaenseblümchen – stokrotka (dosłownie: gęsi kwiatuszek)

die Gans – gęś
das Blümchen – kwiatuszek

die Windrose – róża wiatrów

der Goldregen – złotokap pospolity

schwarzäugige Susanne – tunbergia oskrzydlona (dosłownie: czarnooka Zuzanna)

tränendes Herz –  serduszka okazała, ładniczka okazała, serce Jasia, dosłownie: łzawiące serce
tränen – łzawić
die Träne – łza

der Waldmeister – marzanka wonna

der Frauenschuh – obuwik pospolity (słowo ma również dosłowne znaczenie: damski but)

der Märzenbecher – śnieżyca wiosenna (dosłownie: marcowy kubek)

das Immergrün – barwinek

immergrün – wiecznie zielony
der immergrüne Regenwald – wiecznie zielony las deszczowy

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Dwa „dziwne” słowa

Dzisiaj krótki post o dwóch krótkich słowach, które mogą sprawiać kłopoty ze względu na swoją wymowę.

Czasownik „gucken” (patrzeć, oglądać), w którym „g” wymawia się jak „k”. Wiele razy słyszałam, że ktoś szukał w słowniku czasownika „kucken” i nie znalazł, a chodziło oczywiście o „gucken”. Nie wiadomo dlaczego, Niemcy wymawiają na początku „k”. Poprawnie powinno się na początku wymówić „g”, ale prawie nikt tak nie mówi.

aus dem Fenster gucken – wyjrzeć przez okno
Fernsehen gucken – oglądać telewizję
guck mal! – popatrz!

Drugim słowem jest „der Buckel” (garb, grzbiet, plecy), gdzie bardzo często „b” wymawiane jest jak „p”.

einen Buckel haben – mieć garb
Mach nicht so einen Buckel! – Nie garb się!
sich den Buckel kratzen – drapać się po plecach
einen Rucksack auf dem Buckel tragen – nosić plecak na plecach

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 2

Dzisiaj kolejna porcja ładnych słówek do zapamiętania 🙂

1. irdisch – ziemski, doczesny

das irdische Leben – życie doczesne
irdische Güter – dobra doczesne 

2. kuschelig – wygodny (das Bett, der Sessel), przytulny (die Decke, der Stoff)
kuscheln – tulić się
das Kuscheltier – przytulanka, maskotka

3. mutterseelenallein – samiuteńki. Zbitka trzech słów: „die Mutter” – matka, „die Seele” – dusza, „allein” – sam

4. die Offenheit – otwartość

5. die Zufriedenheit – zadowolenie

6. die Erquickung – orzeźwienie
zur Erquickung – dla orzeźwienia
erquicken – orzeźwiać, pokrzepiać

Der Schlaf hat mich erquickt. – Sen mnie pokrzepił.

7. die Lebensfreude – radość życia

8. lebensfroh – cieszący się życiem

9. das Frühlingserwachen – wiosenne przebudzenie 

10. das Zuhause – dom, ognisko domowe (dom w sensie miejsca, w którym czujemy się jak w domu)

11. das Freibier – darmowe piwo

12. das Meeresrauschen – szum morza
rauschen – szumieć, szeleścić

13. die Zweisamkeit – życie we dwoje (die Einsamkeit – samotność)

Czasowniki „sehen”, „schauen”, „blicken” i „gucken”

Najpiękniejsze niemieckie słowa. Część 1

Niemieckie „Klassik Radio” przeprowadziło wśród swoich słuchaczy ankietę na najpiękniejsze niemieckie słowa. Przygotowałam dla Was część z nich:

1. die Augenweide – rozkosz dla oka

Słowo „Augenweide” oznacza przyjemne doznanie estetyczne, np.:

Es ist eine Augenweide zu sehen, wie er das Bild zu Ende malt. – Rozkoszą dla oka było widzieć, jak maluje obraz do końca.

Samo słowo „die Weide” to „wierzba” lub „pastwisko”. Słowo „Augenweide” to takie pastwisko, na którym oko może się nakarmić 🙂

2. die Geborgenheit – bezpieczeństwo

3. der Herzensdieb (Frauenheld) – kobieciarz. Oba słowa są bardzo ciekawe, złożenia powstałe z : „das Herz” – serce, „der Dieb” – złodziej oraz „die Frau – kobieta”, „der Held” – bohater. Kobieciarz to więc złodziej serc lub bohater kobiet 🙂

4. das Mitgefühl – współczucie. Słowo oznaczające, że czujemy z kimś, że czujemy to samo.

5. die Nächstenliebe – miłość bliźniego. „der Nächste” – bliźni.

6. das Buschwindröschen – zawilec gajowy. Moim zdaniem jest to bardzo ładne słowo, składa się z: „der Busch” – lasek, gaj, „der Wind” – wiatr i „das Röschen” – różyczka.

7. das Heimweh – tęsknota za krajem, ojczyzną, domem. Dosłownie: ból związany z domem

8. jauchzen – weselić, radować się. Słowo to występuje w wielu kościelnych pieśniach. Powstało ono ze starego okrzyku „juch!” wyrażającego radość.

9. der / das Kuddelmuddel – bajzel, bałagan

10. das Kaffeekränzchen – regularne damskie spotkania przy kawie. Słowo pochodzi od „der Kaffee” – kawa i „der Kranz” – wieniec. Oznacza dosłownie „wianuszek przy kawie”.

11. das Morgenrot, die Morgenröte – jutrzenka, świt, czyli poranna czerwień 🙂 Słowo kiedyś oznaczało czerwoną barwę nieba przy wschodzie Słońca.

12. mucksmäuschenstill – cichutko, cicho jak mysz pod miotłą. Słowo pochodzi od „der Muck” – mru-mru, „die Maus” – mysz, „still” – cichy.

ohne einen Mucks – ani mru-mru
keinen Mucks sagen – nie pisnąć ani słowa
es war kein Mucks zu hören – było cicho jak makiem zasiał

13. der Leckerbissen – smakołyk, smaczny kąsek (atrakcja)

14. der Firlefanz – graty, bzdury

Firlefanz reden – gadać bzdury
Das ist doch alles Firlefanz. – To wszystko bzdury.

Ile z tych słów znaliście? Może podacie przykłady równie ciekawych słów z innych języków?