Co to jest Test WiDaF? Być może pamiętasz, że kiedyś pisałam na blogu o egzaminie WiDaF Basic. Tamten post znajdziesz tutaj

WiDaF – Wirtschaftsdeutsch – niemiecki biznesowy

Dzisiaj czas na egzamin Test WiDaF! 

Podstawowe informacje:

  1. Testy WiDaF (zarówno WiDaF Basic, jak i WiDaF) sprawdzają wiedzę na kilku poziomach zaawansowania.
  2. Test daje informację na temat aktualnego poziomu językowego, nie można go nie zdać.
  3. Sprawdzane są umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem. Nie ma więc tekstu do napisania ani egzaminu ustnego.
  4. Na certyfikacie opisane są wyniki w poszczególnych sprawnościach.
  5. Terminy ustalane są indywidualnie, więc nie musimy czekać, aż uzbiera się grupa chętnych w danym centrum egzaminacyjnym.
  6. Wynik przychodzi dosyć szybko – w ciągu 15 dni roboczych.
  7. Na teście otrzymujemy 150 pytań wielokrotnego wyboru. Test trwa 150 minut, należy doliczyć 10 minut przerwy.
  8. Test WiDaF jest testem plasującym – po jego rozwiązaniu zostaje nam przypisany poziom – od A2 do C2.
  9. Na certyfikacie znajduje się szczegółowa analiza silnych i słabych stron zdającego w poszczególnych zakresach.
  10. Budowa egzaminu:

 

Zakres I – 105 minut 

słownictwo / słownictwo specjalistyczne

dziedziny: administracja, produkcja, finanse, ubezpieczenia, handel, reklama, badanie rynku, targi i inne imprezy zorganizowane

Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje obsługi i inne

Struktury: koniugacja, tryb przypuszczający (Konjunktiv), strona czynna i bierna (Aktiv und Passiv), przyimki, spójniki, zaimki itd.

Czytanie: teksty związane z zawodami, listy, opisy produktów, teksty reklamowe, artykuły z prasy itd.

 

Zakres II – 45 minut 

Rozumienie ze słuchu: proste wypowiedzi, dialogi, opisy produktów, wywiady, rozmowy telefoniczne, symulacje sytuacji ze świata pracy

 

Źródło:

Opis testu

 

Test WiDaF sprawdza znajomość niemieckiego biznesowego na poziomach A2-C1, test WiDaF Basic na poziomach A1-B1.

Tak możesz zostać oceniony:

Poziom – punkty 

A2 – 0-246

B1 – 247-495

B2 – 496-735

C1 – 736-897

C2 – 898-990

A więc ile punktów, taki poziom 🙂

 

Tu znajdziesz przykładowe pytania:

Test WiDaF – Beispielfragen

Kolejne przykładowe pytania:

Test WiDaF – Beispielfragen

Na tej stronie pobierzesz test modelowy (trzeba zjechać troszkę na dół): 

Test WiDaF

Ten podręcznik pomoże Ci w przygotowaniu się do testu:

Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch