Czasowniki nieregularne (4)

Czasowniki nieregularne (4)

Dzisiaj kolej na czwartą część serii o nieregularnych czasownikach. Jeszcze trochę zostało i mam nadzieję, że komuś ta seria się spodobała 🙂

genesen – genas – ist genesen

Er ist nach langer Krankheit genesen. – Wyzdrowiał po długiej chorobie.

 

gelten – galt – hat gegolten (er/sie/es gilt)

Die Fahrkarte gilt zwei Monate. – Bilet jest ważny dwa miesiące.

Er gilt als überzeugter Sozialist. – On uchodzi za zagorzałego socjalistę.

 

greifen – griff – hat gegriffen

Die Sekretärin griff zum Block. – Sekretarka sięgnęła po notes.

Abends greife ich gern zum Buch. – Wieczorami chętnie sięgam po książkę.

Er griff zu einer fragwürdigen Methode. – Sięgnął do wątpliwej metody.

 

hauen – haute / hieb – hat gehauen

Er hat den Jungen immer wieder gehauen. – On ciągle lał / tłukł tego chłopca.

Wenn er zornig wurde, haute / hieb er gleich. – Kiedy się rozgniewał, od razu bił.

Er hat ihm ins Gesicht gehauen. – On uderzył go w twarz.

Czasowniki nieregularne (4)

Czasowniki nieregularne (3)

fechten – focht – hat gefochten (er/sie/es ficht)

Er ficht mit dem Degen. – On walczy na szpady.

Als Kind habe ich mit dem Florett gefochten. – W dzieciństwie uprawiałam szermierkę na florety.

Sie ficht mit harten Worten. – Ona walczy mocnymi słowami.

 

flechten – flocht – hat geflochten (er/sie/es flicht)

Meine Oma hat Körbe geflochten. – Moja babcia plotła kosze.

Sie hat die Haare zu einem Zopf geflochten. – Plotła włosy w warkocz.

Ich flocht mir ein Band ins Haar. – Wplotłam sobie wstążkę we włosy.

 

fließen – floss – ist geflossen

Das Wasser ist spärlich geflossen. – Woda skąpo płynęła.

Es ist sehr viel Blut geflossen. – Polało się bardzo dużo krwi.

 

frieren – fror – hat gefroren

Ich habe ganz erbärmlich gefroren. – Strasznie zmarzłam.

Heute Nacht hat es gefroren. – Dzisiaj w nocy chwycił mróz.

 

frieren – fror – ist gefroren

Das Wasser / der Boden ist gefroren. – Woda / grunt zamarzł.

 

gedeihen – gedieh – ist gediehen

Diese Pflanze ist nur bei viel Sonne gediehen. – Roślina dobrze rozwijała się tylko przy dużej ilości słońca.

Seine Kinder sind prächtig gediehen. – Jego dzieci wspaniale się rozwijały.

 

gelingen – gelang – ist gelungen

Die Überraschung ist dir gut gelungen. – Niespodzianka dobrze ci się udała.

 

gleichen – glich – hat geglichen

Diese Dinge gleichen sich wie ein Ei dem andern. – Te rzeczy są do siebie podobne jak dwie krople wody.

 

gleiten – glitt – ist geglitten

Das Flugzeug glitt sanft zu Boden. – Samolot poszybował delikatnie ku ziemi.

Die Möwen glitten im Wind. – Mewy szybowały we wietrze.

Czasowniki nieregularne (4)

Czasowniki nieregularne (2)

Dzisiaj druga część czasownikowej serii:

dingen – dingte – hat gedungen (rzadziej: dang – hat gedingt)
Es stellte sich heraus, dass er einen Mörder gedungen hat. – Okazało się, że wynajął mordercę.
dringen – drang – ist gedrungen
Die Sonne drang durch die Wolken. – Słońce przebijało się przez chmury.
Das Gerücht drang in die Öffentlichkeit. – Plotka przedostała się do wiadomości publicznej.
dringen – drang – hat gedrungen
Er hat auf sofortige Zahlung gedrungen. – Żądał natychmiastowej płatności.
Er hat darauf gedrungen, einen Fachmann zu konsultieren. – Żądał konsultacji z fachowcem.
dreschen – drosch – hat gedroschen (er,sie,es drischt)
Das Getreide wurde gedroschen. – Zboże zostało zmłócone.
Der Weizen wurde mit der Maschine gedroschen. – Pszenica została zmłócona za pomocą maszyny.
erschrecken – erschreckte – hat erschreckt (przestraszyć kogoś)
Warum hast du mich erschreckt? – Dlaczego mnie przestraszyłeś?
erschrecken – erschrak – ist erschrocken (przestraszyć się), er/sie/es erschrickt
Der Hund hat gebellt und das Kind ist erschrocken. – Pies głośno szczekał i dziecko się przestraszyło.
erwägen – erwog – hat erwogen
Hast du deinen Plan ernsthaft erwogen? – Czy na poważnie rozważyłeś swój plan?
Ich habe das Für und Wider der Sache erwogen. – Rozważyłam za i przeciw tej sprawy.

Czasowniki nieregularne (4)

Czasowniki nieregularne (1)

Dziś rozpoczynam na blogu nową serię dotyczącą czasowników nieregularnych. Skupiam się na czasownikach mniej używanych, nie zawsze znanych. Będę przedstawiać ich znaczenia, podawać przykłady. Seria będzie składała się z około 20 postów – wszystko już opracowane, czekało tylko na swoją kolej.

 

bergen – barg – hat geborgen (er/sie/es birgt)

Kunstschätze wurden geborgen. – Skarby sztuki zostały uratowane.

Die Situation birgt viele Gefahren in sich. – Sytuacja skrywa w sobie wiele niebezpieczeństw.

Sie barg ihr Gesicht in Händen. – Skryła twarz w dłoniach.

Die Hütte hat mich vor dem Gewitter geborgen. – Chata ochroniła mnie przed burzą.

Die Erde hat noch Schätze geborgen. – Ziemia skrywała jeszcze skarby.

 

bersten – barst – ist geborsten (er/sie/es birst)

Das Glasgefäß ist geborsten. – Szklane naczynie pękło.

Als ich das hörte, barst ich fast vor Lachen. – Kiedy to usłyszałam, prawie pękłam ze śmiechu.

Das Eis ist geborsten. – Lód pękł.

Ich wäre vor Lachen fast geborsten. – Prawie pękłabym ze śmiechu.

 

betrügen – betrog – hat betrogen

Sie hat ihren Mann betrogen. – Zdradzała swojego męża.

Die Bürger wurden um ihre Rechte betrogen. – Obywatele zostali oszukani w swoich prawach.

 

binden – band – hat gebunden

Mir waren die Hände gebunden. – Miałam związane ręce.

Sie hat ihre Haare zu einem Zopf gebunden. – Związała włosy w warkocz.

Es war kalt und ich band mir ein Tuch um den Kopf. – Było zimno i zawiązałam sobie chustkę na głowie.

Ich konnte nichts sagen, mein Versprechen band mich. – Nie mogłam nic powiedzieć, związywała mnie obietnica.

 

blasen – blies – hat geblasen (er/sie/es bläst)

Er rauchte und blies mir Rauch ins Gesicht. – On palił i dmuchał mi dymem w twarz.

Der Musiker hat eine Melodie geblasen. – Muzyk grał melodię.

Der Wind bläst. – Wiatr dmie.