Dzisiaj pora przyszła na omówienie bardzo ładnych słów „Abendland” i „Morgenland”. Skąd się wzięły w języku niemieckim i co oznaczają?

das Abendland (der Okzident, der Westen, die Alte Welt) – Zachód, dawniej: Stary Świat

abendländisch – zachodni

die abendländische Kultur – zachodnia kultura

die abendländische Tradition – zachodnia tradycja

die abendländische Kunst – zachodnia sztuka

das Morgenland (der Orient, der Osten) – Wschód, kraje wschodnie, Orient, najczęściej Bliski Wschód (der Nahe Osten), czasami do definicji jest też wliczany także Daleki Wschód (der Ferne Osten)

die drei Weisen aus dem Morgenland – trzej Mędrcy ze Wschodu

morgenländisch – wschodni, dawniej: orientalny

Skąd wzięła się nazwa „Morgenland”? 

Jest ona związana ze wschodem Słońca. Wcześniej było ono uznawane za pomoc w orientacji. Greckie określenie „Anatole” oznaczało „Wschód”. Słowo „Orient” pochodzi od łacińskiego „oriens” – „wschodzący”. Arabskie słowo „Mashreq” – 'Wschód” pochodzi od czasownika „yshruq” – „wschodzić”.

Określenie „Morgenland” wprowadził do języka niemieckiego Marcin Luter, który w swoim tłumaczeniu Biblii – w Ewangelii św. Mateusza – użył nazwy „Die Weisen aus dem Morgenland„. Dosłownie przetłumaczył on greckie słowo „Anatole„.

Sandro Botticelli: Adorazione dei Magi (Pokłon Trzech Króli), ok. 1475

Słowo „Abendland” 

Historia nazwy „Abendland” sięga jeszcze czasów Cesarstwa Rzymskiego. Łacińskie „sol occidens” oznaczało „zachodzące Słońce”. Kaspar Hedio użył nazwy „Abendländer” po raz pierwszy w 1529 roku. Marcin Luter w swoim tłumaczeniu Biblii używał nazwy „Abend„.