Niemieckie „Klassik Radio” przeprowadziło wśród swoich słuchaczy ankietę na najpiękniejsze niemieckie słowa. Przygotowałam dla Was część z nich:

1. die Augenweide – rozkosz dla oka

Słowo „Augenweide” oznacza przyjemne doznanie estetyczne, np.:

Es ist eine Augenweide zu sehen, wie er das Bild zu Ende malt. – Rozkoszą dla oka było widzieć, jak maluje obraz do końca.

Samo słowo „die Weide” to „wierzba” lub „pastwisko”. Słowo „Augenweide” to takie pastwisko, na którym oko może się nakarmić 🙂

2. die Geborgenheit – bezpieczeństwo

3. der Herzensdieb (Frauenheld) – kobieciarz. Oba słowa są bardzo ciekawe, złożenia powstałe z : „das Herz” – serce, „der Dieb” – złodziej oraz „die Frau – kobieta”, „der Held” – bohater. Kobieciarz to więc złodziej serc lub bohater kobiet 🙂

4. das Mitgefühl – współczucie. Słowo oznaczające, że czujemy z kimś, że czujemy to samo.

5. die Nächstenliebe – miłość bliźniego. „der Nächste” – bliźni.

6. das Buschwindröschen – zawilec gajowy. Moim zdaniem jest to bardzo ładne słowo, składa się z: „der Busch” – lasek, gaj, „der Wind” – wiatr i „das Röschen” – różyczka.

7. das Heimweh – tęsknota za krajem, ojczyzną, domem. Dosłownie: ból związany z domem

8. jauchzen – weselić, radować się. Słowo to występuje w wielu kościelnych pieśniach. Powstało ono ze starego okrzyku „juch!” wyrażającego radość.

9. der / das Kuddelmuddel – bajzel, bałagan

10. das Kaffeekränzchen – regularne damskie spotkania przy kawie. Słowo pochodzi od „der Kaffee” – kawa i „der Kranz” – wieniec. Oznacza dosłownie „wianuszek przy kawie”.

11. das Morgenrot, die Morgenröte – jutrzenka, świt, czyli poranna czerwień 🙂 Słowo kiedyś oznaczało czerwoną barwę nieba przy wschodzie Słońca.

12. mucksmäuschenstill – cichutko, cicho jak mysz pod miotłą. Słowo pochodzi od „der Muck” – mru-mru, „die Maus” – mysz, „still” – cichy.

ohne einen Mucks – ani mru-mru
keinen Mucks sagen – nie pisnąć ani słowa
es war kein Mucks zu hören – było cicho jak makiem zasiał

13. der Leckerbissen – smakołyk, smaczny kąsek (atrakcja)

14. der Firlefanz – graty, bzdury

Firlefanz reden – gadać bzdury
Das ist doch alles Firlefanz. – To wszystko bzdury.

Ile z tych słów znaliście? Może podacie przykłady równie ciekawych słów z innych języków?