1. arbeiten – pracować 

Proste, no ale napiszę jedno zdanie: Ich arbeite den ganzen Tag. – Pracuję cały dzień. 

2. überarbeiten – przerabiać 

Der Schriftsteller will den Text noch überarbeiten. – Pisarz chce jeszcze przerobić tekst. 

3. einarbeiten – przyuczać 

Der neue Mitarbeiter muss erst eingearbeitet werden. – Nowy pracownik musi najpierw zostać przyuczony. 

4. verarbeiten – przerabiać, przetwarzać 

Gold wird zu Schmuck verarbeitet. – Złoto jest przerabiane na biżuterię. 

5. bearbeiten – opracowywać, obrabiać, traktować (temat)

Wann wird mein Antrag bearbeitet? – Gdzie mój wniosek jest opracowywany? 
Wann bearbeiten wir endlich das Thema? – Kiedy w końcu opracujemy / potraktujemy ten temat? 

6. abarbeiten – odpracować, odrabiać 

Jetzt muss ich mein Pensum abarbeiten. – Muszę odrobić / odpracować moje pensum. 

7. vorarbeiten – wykonywać pracę naprzód

Wenn ich am Freitag vorarbeite, kann ich am Montag einen freien Tag haben. – Jeśli w piątek wykonam pracę naprzód, mogę mieć w poniedziałek dzień wolny. 

8. nacharbeiten – odrabiać, odpracowywać (zaległą pracę) 

Zu einem späteren Zeitpunkt müssen wir die freien Tage nacharbeiten. – Później musimy odrobić wolne dni.