Miałam napisać tylko jeden post w tym miesiącu, 25 sierpnia, ale niespodziewanie znalazłam czas na planowany wpis o słowach „Platz”, „Ort” oraz „Stelle”. Są to bardzo często mylone słowa i dzisiaj przestawiam Wam ich znaczenia oraz zastosowania.

der Platz, die Plätze – miejsce, miejsca

viel Platz brauchen – potrzebować dużo miejsca

Ich brauche viel Platz fuer mein Gepäck. – Potrzebuję dużo miejsca na mój bagaż.

Es ist hier genug Platz. – Jest tutaj dużo miejsca.

am Platz – miejscowy

das beste Restaurant am Platz – najlepsza miejscowa restauracja

der Platz, wo du geboren sind – miejsce, gdzie się urodziłeś

Platz nehmen – zająć miejsce
Nehmen Sie bitte Platz! – Proszę zająć miejsce!

Ist der Platz frei / besetzt? – Czy to miejsce jest wolne / zajęte?

Es sind noch Plätze frei. – Są jeszcze wolne miejsca.

für jemanden einen Platz freihalten – trzymać dla kogoś miejsce (zająć komuś miejsce)

sich von seinem Platz erheben – podnieść się ze swojego miejsca

jemandem seinen Platz anbieten – ustąpić komuś miejsce

auf die Plätze, fertig, los! – na miejsca, gotowi, start!

etwas steht nicht an seinem Platz – coś nie stoi na swoim miejscu

Jemand ist fehl am Platz(e). – Ktoś jest niepożądany w danym miejscu.

Etwas ist fehl am Platz(e). – Coś jest niestosowne, nie na miejscu.

der Platz – plac
der Rote Platz – Plac Czerwony

der Sportplatz – boisko
der Tennisplatz – kort

auf eigenem Platz – na własnym boisku
auf gegnerischem Platz – na boisku rywala

die Stelle, Stellen – miejsce, miejsca

Stell das an seine Stelle! – Odstaw to na swoje miejsce!

an dieser Stelle – w tym miejscu

sich an der vereinbarten Stelle treffen – spotkać się na umówionym miejscu

auf der Stelle – natychmiast

an späterer Stelle – później

an Stelle von etwas – zamiast czegoś

auf der Stelle treten – stać w miejscu

zur Stelle sein – być na miejscu

die Stelle im Text – miejsce w tekście

Ich kann diese Stelle im Text nicht lesen.

eine Stelle auf der Haut – miejsce na skórze

eine kahle Stelle am Kopf – łyse miejsce na głowie

seine empfindliche / verwundbare Stelle – czuły punkt

jemanden an seiner empfindlichen Stelle treffen – trafić w czyjś czuły punkt

die Stelle – miejsce (w matematyce)

bis auf 4 Stellen hinter dem Komma – aż do czterech miejsc po przecinku

die Stelle – miejsce, posada (der Arbeitsplatz)

freie Stelle – wolna posada

eine Stelle antreten – obejmować posadę

seine Stelle aufgeben – zrezygnować z posady

seine Stelle wechseln – zmienić posadę

sich um eine Stelle bewerben – starać się o posadę (o miejsce pracy)

Die Stelle ist leider schon vergeben. –  Ta posada jest już obsadzona.

an deiner Stelle – na twoim miejscu
An seiner Stelle möchte ich nicht sein. – Nie chciałbym być na jego miejscu.

an oberster / vorderster Stelle – na najważniejszym miejscu

der Ort, Orte – miejsce, miejsca

Ort der Handlung – miejsce akcji

die Einheit von Ort und Zeit im Drama – jedność miejsca i czasu w dramacie

am rechten Ort – na właściwym miejscu

am bestimmten Ort – w uzgodnionym miejscu

einen neutralen Ort vorschlagen – zaproponować neutralne miejsce

von Ort zu Ort gehen – przemieszczać się z miejsca na miejsce

an Ort und Stelle – na miejscu

vor Ort – na miejscu

am Ort des Geschehens – na miejscu zdarzeia

der Ort des Verbrechens – miejsce przestępstwa

der Tatort – miejsce przestępstwa

der Ort, Orte – miejscowość

mitten im Ort – pośrodku miejscowości

in einem Ort sesshaft werden – osiedlić się w jakiejś miejscowości

ein Ort im Gebirge – miejscowość w górach