Dzisiaj zajmę się kilkoma słowami, które na polski tłumaczone są identycznie, ale jednak nie można ich używać zamiennie.
1. der Fürst – książę. Słowo odmienia się według deklinacji słabej:

N. der Fürst
G. des Fürsten
D. dem Fürsten
A. den Fürsten

die Fürstin – księżna

Słowo „der Fürst“ od średniowiecza oznaczało osobę panującą, rządzącą z rangą po cesarzu lub królu. Najczęściej osoby z tym tytułem rządziły dosyć dużymi księstwami. Dlatego książę Albert II z Monako to po niemiecku „Fürst Albert II.”, a jego żona to „Fürstin Charlene”. Gdyby ktoś tytuł księcia Alberta przetłumaczył na niemiecki jako „Prinz Albert”, byłoby to błędem.


Fürst Albert II. und Fürstin Charlene

Również władca Liechtensteinu, czyli książę Hans-Adam II, nosi tytuł „Fürst”.


Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Marie 

Zwroty:

wie ein Fürst leben – żyć jak książę
der Fürst dieser Welt – książę tego świata, czyli diabeł

2. der Prinz – tytuł księcia, który nie rządzi. Tak więc „der Prinz” może być synem osoby z tytułem „der Fürst”. Książę William to po niemiecku „Prinz William”. Słowo również odmienia się według deklinacji słabej:

N. der Prinz
G. des Prinzen
D. dem Prinzen
A. den Prinzen

die Prinzessin – księżniczka, księżna

3. der Herzog – książę. Tytuł wyższy niż „Fürst”, pomiędzy królem/cesarzem a władcą z tytułem „Fürst”. Tytuł ten jest obecnie tytułem np. władcy Luksemburga, czyli wielkiego księcia Henryka – „Großherzog Henri”.
die Herzogin – księżna 


Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa 

Zdjęcia: