Dziś znowu organizuję dla Was małą wyprzedaż, może ktoś się skusi 🙂

  1. Książki Stanisława Bęzy „Deutsch. Deine Chance” wraz z rozwiązaniami

Cena: 40 zł + koszty wysyłki

Deutsch – deine Chance umożliwia rozwinięcie wszystkich najważniejszych sprawności językowych rozumienia tekstu pisanego i tekstu ze słuchu, mówienia oraz pisania. Autor ściśle przestrzega gradacji trudności oraz zasady systematycznej kontroli przerobionego materiału.

Z uwagi na szczegółowe wyjaśnienia słownictwa i zwrotów oraz wyczerpujący komentarz w języku polskim prezentowanych zagadnień gramatycznych, niniejszy podręcznik jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wielu nauczycieli i uczniów, odczuwających niedogodności związane z nauczaniem lub uczeniem się języka niemieckiego na podstawie podręczników jadnojęzycznych.

Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń książka może być również wykorzystywana w procesie samokształcenia lub służyć jako materiał uzupełniający do innych podręczników.

2. Juergen Todenhoefer – „Inside IS – 10 Tage im Islamischen Staat”

Cena: 10 zł + koszty wysyłki

3. Gretchen Rubin – „Das Happiness-Projekt”

Cena: 10 zł + koszty wysyłki

Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie do mnie na adres: msurowiec2010@gmail.com