Niemiecki po ludzku - nauka języka niemieckiego

8

„Der Alltag von Lukas” – opis dnia

To, czego mi brakuje w Internecie, to dobre ćwiczenia na poziomie A1. Kiedy uczę osoby na tym poziomie, to szukam prostych ćwiczeń. Kiedy szukałam czegoś odpowiedniego np. do odmiany czasowników albo do spójników „und”/”oder”/”aber”, to okazywało się znowu, że słownictwo jest za trudne, a kiedy chcę z moimi uczniami ćwiczyć gramatykę, to staram się nie zasypywać...

Czytaj cały wpis »
2

Pomyłki i błędy – kilka czasowników

Dzisiaj chciałabym omówić kilka ciekawych czasowników, które często są przez uczących się nieużywane. Chodzi o czasowniki związane z myleniem się. 1) sich irren – oznacza „mylić się”, także w znaczeniu „rozczarować się”:Du irrst dich gewaltig. – Bardzo się mylisz.  In diesem Punkt haben wir uns geirrt. – W tym punkcie/aspekcie pomyliliśmy się.  Ich habe mich in...

Czytaj cały wpis »
3

„Bedauern” i „bereuen”

„Bedauern” i „bereuen” to często mylone czasowniki. Oba znaczą „żałować”, ale niestety nie można ich stosować zamiennie.  Czasownik „bedauern” odnosi się do tego, czego żałujemy w danej chwili, kiedy uważamy, że szkoda, że coś się stało (albo nie). Stosujemy go w znaczeniu „przykro mi” – „es tut mir leid”. Nie używamy tego czasownika, kiedy chcemy powiedzieć,...

Czytaj cały wpis »
3

Eine Prüfung ablegen oder eine Prüfung bestehen?

Dzisiaj na tapetę idzie kolejny często popełniany błąd. Chodzi o to, że zdajemy egzamin. No właśnie – po polsku można powiedzieć „Dzisiaj zdaję egzamin”. Oznacza to, że „Dzisiaj podchodzę do egzaminu”. Uczący się bardzo, bardzo często używają tu po niemiecku czasownika „bestehen”, co jest błędem, bo „bestehen” oznacza, że egzamin został już zdany. Jest to tłumaczenie...

Czytaj cały wpis »
2

Wer ist ein Lehrer?

Dzisiaj chciałabym omówić znaczenie słowa „der Lehrer / die Lehrerin” oraz słów, które są używane zamiennie. Znaczenie jest niby oczywiste, ale nie do końca. Kiedy studiowałam w Niemczech, rozmawiałam raz z jedną znajomą Niemką o różnicach pomiędzy studiami w Polsce i w Niemczech. Byłam wtedy po III roku studiów. W pewnym momencie powiedziałam zdanie w stylu:...

Czytaj cały wpis »
1

„Der Einwohner” i „der Bewohner”

Dziś przyszła kolej na często mylone słowa „Einwohner” i „Bewohner”. Co one tak właściwie oznaczają? „Der Einwohner, die Einwohner” to mieszkaniec jednostki administracyjnej, np. kraju lub miasta. Die Einwohner der Stadt X demonstrierten vor dem Sitz der Firma. – Mieszkańcy miasta X demonstrowali przed siedzibą firmy. Wie viele Einwohner hat Nordrhein-Westfalen? – Ilu mieszkańców ma Nadrenia...

Czytaj cały wpis »
2

Cechy charakteru – Die Charaktereigenschaften

Na dzisiaj zebrałam cechy charakteru po niemiecku wraz z tłumaczeniami. Niektóre z tych cech odnoszą się do wyglądu. Pod spodem znajduje się również kilka propozycji ćwiczeń. die Eigenschaft, die Eigenschaften – cecha, cechy: aktiv – aktywny anpassungsfähig – zdolny do przystosowania się, elastyczny arrogant – arogancki attraktiv – atrakcyjny aufgeschlossen – otwarty belesen – oczytany bescheiden...

Czytaj cały wpis »
0

„Künstlich” i „künstlerisch”

Zauważyłam, że często mylone są słowa „künstlich” oraz „künstlerisch”. Przymiotnik „künstlich”oznacza „sztuczny”. Hier gibt es nur künstliche Blumen zu kaufen. – Tu można kupić tylko sztuczne kwiaty. Der See ist künstlich. – Jezioro jest sztuczne.  Słowo „künstlerisch” oznacza „artystyczny”. Synonimy to zależnie od sytuacji np. „kreativ”, „gestaltend”, „gestalterisch”, „schöpferisch”. Nicht in allen Ländern gibt es eine...

Czytaj cały wpis »
0

„Die Bühne” i „die Szene”

Dzisiaj omawiam dwa często mylone słowa, mianowicie „die Bühne”i „die Szene”. „Die Bühne” to scena w teatrze, na której występują aktorzy. Może to być również scena koncertowa. Taka scena to nie „die Szene”.  Die Schauspieler betreten die Bühne. – Aktorzy wchodzą na scenę. Sie steht jeden Abend als Lulu auf der Bühne. – Ona każdego wieczoru...

Czytaj cały wpis »
0

„Der Wandel” i „die Veränderung”

Dzisiaj chciałabym omówić różnicę pomiędzy słowami „der Wandel” i „die Veränderung”. Oba te słowa tłumaczy się jako „zmiana”, ale nie można używać ich zamiennie.  „Der Wandel” oznacza najczęściej zmianę na przestrzeni epok, zmianę o szerszym zasięgu.  Im Wandel der Zeiten ist das Leben der Frauen anders geworden. – Na przestrzeni epok życie kobiet stało się inne. ...

Czytaj cały wpis »